Den Haag heeft hoofdpijn over stijging eigen risico zorgpremie 2018 | WIJ OOK! En Schippers? HetRoerMoetOM

Afgelopen week was ik bij een aantal relaties van Stichting Orange Monday en Vitaliteit Groep Nederland. Eén van hen zei: “Ik zit te wachten op je blog”. Ik begreep gelijk wat zij bedoelde. De verhoging van het eigen risico én de zorgpremie valt niet goed in Nederland.

Waarom dit blog?
Waarom wachtte zij op een blog. Voor de laatste loodjes van de petitie. Zij wilde delen op Facebook en Twitter. Ook zij had gezien dat wij nog maar 8.000 handtekeningen nodig hebben om onze petitie voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in te leveren bij de Tweede Kamer en misschien bij minister Schippers.

De hoofdrolspelers vertrekken
Op 4 augustus 2014 (u leest het goed, 3 jaar geleden) was voor mij, als voorzitter van Stichting Orange Monday, de maat vol en is door de stichting de Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg uitgeschreven. In 2016 kwam een enorme boost voor de petitie. Mijn blog …. werd ruim 25.000 keer gelezen, met als resultaat ruim 15.000 handtekeningen.

Nationaal Zorgfonds
In augustus 2016 had ik vervolgens een gesprek met Renske Leijten (SP) over een mogelijke samenwerking met het Nationaal Zorgfonds, dat vergelijkbare ideeën heeft (had) en een lelijke spaak in de campagne van onze petitie had gestoken. Renske had toen nog het idee dat het Nationaal Zorgfonds wel kon komen (wanneer de SP meer dan 30 zetels had). Het tegendeel bleek waar in maart 2017. SP kwam niet verder dan 14 zetels en links kwam niet aan bod in de onderhandelingen. Het Nationaal Zorgfonds staat op losse schroeven en Renske Leijten (drijvende kracht achter het Zorgfonds) is geen woordvoerder meer van de SP voor Gezondheid in de Tweede Kamer. Toch zou het goed zijn als de SP onze petitie nu eindelijk gaat steunen.

Schippers en Van Rijn
De hoofdrolspelers in de petitie. Schippers en Van Rijn hebben de gezondheidszorg in hun kabinetsperiode NIET verbeterd. In 2012 was het eigen risico € 220,- en wordt nu € 400,-. Bijna een verdubbeling dus.

Zoals u in de grafiek van www.zorgwijzer.nl kunt zien, is de zorgpremie weliswaar gedaald na het aantreden van mevrouw Schippers, maar vervolgens van € 1.098,- naar € 1.313,- gestegen. Een stijging van 25%. Kortom, mevrouw Schippers krijgt een 4 van ons qua functioneren op het gebied van gezondheidszorg. De heer van Rijn staat ondertussen bekend als de staatssecretaris die de PGB niet onder controle kreeg, in 2016 niet, nu ook nog niet.

Bezuinigingen en kosten naar gemeente
Wat wel is gebeurd onder het beleid van bovengenoemde bewindvoerders zijn bezuinigen en kosten verplaatsen naar de gemeenten. Tijdens de petitie gingen de kosten van VWS in één keer van meer dan 100 miljard, naar iets meer dan 50 miljard. Het bedrag werd blijkbaar te hoog (20% van BNP) en nu wordt de andere helft besteed via de gemeenten in de vorm van WMO en PGB. (noot: vanmorgen werd bekend dat de Gemeenten ernstig tekort komen op Jeugdzorg en er nóg meer wachtlijsten gaan ontstaan.)

Wat had er moeten gebeuren?
De gezondheidszorg, zoals wij kennen, dateert voor een groot gedeelte uit de jaren 60 van de 20ste eeuw. Net als veel andere zaken (echtscheidingswet) zijn er na de Tweede Wereldoorlog in de zestiger jaren nieuwe wet- en regelgeving ontstaan. Dat was toen goed, maar nu achterhaald. Wij leven niet meer in de 20ste eeuw en al zeker niet in de jaren zestig (Nederland was in opbouw toen). Wat is het doel van de petitie: het roer om. Dat betekent dat een andere koers moet worden gevaren dan nu. Niet een kleine verandering, het gehele zorgstelsel (uitvoering en financiering) moet op de schop.

Scheiding gezondheidszorg: Zorg | GGZ | Welzijn
Op dit moment is de gezondheidszorg gescheiden in 3 delen, die niet of nauwelijks met elkaar samenwerken. Dit heeft voor een groot deel te maken met protocollen en regelgeving. Als voorbeeld; een GGZ-instelling had vroeger maatschappelijk werkers op de loonlijst. Deze zijn er niet of nauwelijks meer. Dat betekent dat iemand met psychische klachten (die veel gevolgen hebben gehad op zijn maatschappelijk leven) op eigen houtje (doorverwezen) naar de maatschappelijke werker moet, met alle gevolgen van dien. Dit is één van de honderden voorbeelden die wij kunnen geven van een niet functionerende gezondheidszorg.

Het antwoord: Integrale Gezondheidszorg Plus
Het antwoord, zoals stichting Orange Monday dit de afgelopen 5 jaar (op 5 september was het 1e lustrum) heeft geformuleerd, heeft te maken met de samenhang van de mentale- en de fysieke gezondheid en de invloed van omgevingsfactoren hierop. Hieronder een matrix van onderlinge invloed:

Een kleine toelichting: de matrix bestaat uit 3 met elkaar verbonden elementen: fysieke en mentale gezondheid en de invloed van uw omgevingsfactoren. Deze invloed is zowel positief als negatief en is stuurbaar, wanneer u weet welke omgevingsfactoren invloed hebben op u en andersom

De komende maanden kom ik in mijn blogs terug op bovenstaande matrix. Wat nu van belang is, is dat de politiek in Den Haag weet dat er oplossingen zijn om niet meer te bezuinigen op zorg, maar te besparen door preventief met zorgconsumenten bezig te zijn, nu en in de toekomst. Recent is Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus opgericht om samen met Orange Monday de petitie tot een goed einde te brengen, voor te leggen aan de Tweede Kamer en de 1e stappen te zetten op weg naar Integrale Gezondheidszorg Plus. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg voor elke Nederlander en dus elke zorgconsument. Nog maar 8.000 handtekeningen
“Nog maar 8.000 handtekeningen”, zei de dame in kwestie. En zij heeft gelijk. Wij hebben ruim 32.000 handtekeningen. Wij weten dat de petitie al lang loopt en dat u wellicht al getekend heeft. Mocht dat niet zo zijn, doe het vandaag nog. Klik op de button en ga naar Petitie Het Roer Moet OM en teken.

Bij voorbaat dank en deel het met iedereen die u kent. De petitie is niet voor mij of Orange Monday, het is voor iedere zorgconsument en dat bent u. En die hoofdpijn in Den Haag (bij de deelnemers van de formatie) gaat wel over. Wij moeten oppassen dat de zorgkosten, de zorgpremie en het eigen risico niet chronisch blijven stijgen. Daar krijg ik hoofdpijn van 🙂

 

Advertenties
Geplaatst in #HetRoerMoetOM, #IGZplus, #NLKantelt, Campagne Check Je Vitaliteit, Check Je Vitaliteit, Fysiek en mentaal, Geestelijke Gezondheid, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM!, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Integrale Gezondheidszorg, Landelijk Platform Gezondheidszorg, Lichamelijke Gezondheidszorg, Minister Schippers, Nationaal Ziekenfonds, Nationaal Zorgfonds, Nationaal ZorgPlan, Orange Monday, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, Staatssecretaris Martin van Rijn, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Stichting Orange Monday, Time To Change NL, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Vitaliteitfactor©, Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg, voorkom depressie en burn-out, Zorgverzekeraars, Zorgverzekering 2018 | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eén land, één #Gezondheidszorg! Op naar IGZ+

Maandag 29 juni 2037 wordt wellicht een historische dag, IGZ+ bestaat dan 20 jaar. Afgelopen woensdag 28 juni 2017 werd namelijk stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat is Integrale Gezondheidszorg Plus? | Eén gezondheidszorg voor iedereen. IGZ+ is gebaseerd op fysieke (lichamelijke) en mentale (geestelijke) gezondheid en complementaire hulp- en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.

Het is de hoogste tijd om te werken aan de eenwording van de Gezondheidszorg met een hoofdletter G. Geen ouderenzorg meer, geen jeugdzorg en al helemaal geen GGZ meer in Nederland. Meer weten? Ga naar www.checkjevitaliteit.nl

President Bill Clinton | Terwijl ik dit blog schreef was de Europese ceremonie ter nagedachtenis van kanselier Helmuth Kohl als architect en grondlegger van de huidige Europese Unie. De Amerikaanse (voormalig) president Bill Clinton was een goede vriend van Kohl en daarom gast. Zijn speech stak (wat mij betreft) met kop en schouders uit boven die van de rest van de genodigden. Dit blog is dan ook (deels) vrij naar zijn speech.

Voor wie is dit blog? | Voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de staatssecretaris, de secretaris-generaal van VWS en zijn medewerkers, het zorginstituut, gemeenten, alle bestuurders en hun medewerkers van instellingen binnen de Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en GGZ-instellingen , alle begeleiders en behandelaars (zorgverleners) binnen en buiten de instellingen en last but not least, de ruim 17 miljoen zorgconsumenten. Van jong tot oud, mannen en vrouwen, (betaald of onbetaald) werkend en werkzoekend.

Deel zijn van iets wat groter is dan wij | Integrale Gezondheidszorg Plus is een branche die naast de reguliere gezondheidszorg ook de complementaire hulp- en dienstverlening beslaat (maatschappelijk, financieel, juridisch et cetera). Nu wordt er nog weinig samengewerkt tussen alle eilandjes die er zijn binnen de (nog niet bestaande) IGZ+. Met als gevolg dat veel mensen ‘buiten de boot’ van het systeem vallen. Wel hulp krijgen van de één, niet van de ander. Binnen zorg-, hulp- en dienstverlening staat geld meer centraal dan de mens. De mens als zorgconsument verdient de beste zorg, maar krijgt deze onvoldoende.

Zoals Bill Clinton zei “Helmut Kohl gaf ons de kans om deel te zijn van iets wat groter is dan wij zijn” (wijst naar Europese vlag die gedrapeerd was over de kist van Kohl). Dat betekent dat wij moeten kijken naar het bouwen van bruggen, in plaats van het plaatsen van muren of grenzen (protocollen en regelgeving). Niet gaan voor ego of het beste subsidiekanaal, maar delen van kennis, ervaring en gelden. Samenwerken in plaats van tegenwerken en kijken over je eigen tuin, verder kijken dan vandaag en een mooie erfenis achterlaten voor onze kinderen.

Overeenkomsten in plaats van verschillen | Clinton gaf ook aan: ‘kijk naar overeenkomsten in plaats van verschillen’. Dit is ook goed te vertalen naar de gezondheidszorg. Ook hier wordt eerst naar de verschillen gekeken en dan pas naar de overeenkomsten. Het grootste verschil wordt toegepast in de scheiding van fysieke (lichamelijke of somatische) klachten en mentale (geestelijke of psychische) klachten. Anno de 21ste eeuw wordt steeds meer duidelijk dat hier geen verschil gemaakt mag worden. Fysieke klachten hebben te maken met mentale klachten en vice versa. Fysieke klachten veroorzaken mentale klachten en andersom.

Volgens de IGZ+ filosofie dienen daar ook de omgevingsfactoren bij worden opgeteld. De omgeving heeft altijd invloed op de zorgconsument. Omgevingsfactoren kunnen fysieke en/of mentale klachten veroorzaken, terwijl fysieke- en mentale klachten weer klachten in de omgeving veroorzaken (denk aan financiële problemen, het verliezen van werk, stigma en andere sociale en maatschappelijke issues. Wat mij betreft gaat om te beginnen de GGZ per 1 januari op in de ‘grote’ gezondheidszorg, net als ouderenzorg of jeugdzorg.

Het grote geheel: IGZ+ | Het grote geheel is eigenlijk het samenbrengen van zaken, zoals het ooit was. Plato (427-347 voor Christus) zei het al 2.500 jaar geleden; lichaam en geest kunnen/mogen niet gescheiden worden bij behandeling. Tot op heden wordt deze uitspraak met voeten getreden. Sinds de invoering van de nieuwe zorgwet (2007) heeft dit naar schatting zo’n € 100-200 miljard extra gekost dan nodig was.

IGZ+ voegt aan de filosofie van Plato de omgeving toe. Ruim 2.500 jaar later is de omgeving veel dominanter van invloed op onze gezondheid en vitaliteit. Denk aan social media, je eigen werkomgeving, relaties (echtscheiding) en het feit dat onze maatschappij geld gestuurd is. Zowel in ons privéleven, op ons werk en de gezondheidszorg. Het lijkt er soms op dat het feit dat een behandeling X kost, van invloed is op het geven van de behandeling. Dat zou niet mogen zijn in een rijk westers land zoals Nederland. Aan behandeling gaat een diagnose vooraf. Het heeft natuurlijk geen zin dat een zorgconsument een (dure) behandeling krijgt en dit niet effectief is, omdat de diagnose incompleet of onjuist is. Een onjuiste of incomplete diagnose heeft vaak te maken met het uitsluiten van 2 van de 3 sectoren van IGZ+.

Samenwerken | De sleutel tot IGZ+ is samenwerken. Met samenwerken bedoelen wij verder kijken dan je eigen specialisatie of vakgebied en open staan voor nieuwe ideeën. De toehoorders bij de vele presentaties die ik heb gegeven over IGZ+ vonden het allemaal logisch. Onze huidige (reguliere) gezondheidszorg is niet logisch opgebouwd, werkt onderling niet (of nauwelijks) samen en ego’s zijn groter dan mensen zelf.

Stichting IGZ+ heeft samen met Vitaliteit Groep Nederland aangetoond (nog op kleine schaal) dat het anders kan én anders moet! IGZ+ garandeert onze kinderen een betere en betaalbare gezondheidszorg binnen nu en 20 jaar. IGZ+ is anders denken, is deel zijn van iets wat groter is dan u en ik. IGZ+ is logisch denken en werken, ten gunste van de zorgconsumenten en de zorgverlener.

Met IGZ+ krijgen zorgconsumenten individuele zorgverlening en de zorgverlener verleent de beste zorg aan de zorgconsument en zijn omgeving. Een win-win situatie voor iedereen.

Wilt u ook Integrale Gezondheidszorg Plus? Teken dan de petitie ‘Het Roer Moet OM’, zodat onze ideeën ook bij de politiek onder de aandacht komt. Nog 8.000 handtekeningen te gaan voor de benodigde 40.000.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #IGZplus, Campagne Check Je Vitaliteit, Check Je Vitaliteit, DE NIEUWE GGZ, Diagnose, e-Health, Fysiek en mentaal, Geestelijke Gezondheid, Gezond werk zonder stress, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM!, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, huisartsen, Integrale Gezondheidszorg, Landelijk Platform Gezondheidszorg, Lichamelijke Gezondheidszorg, Minister Schippers, Nationaal Ziekenfonds, Nationaal Zorgfonds, Nationaal ZorgPlan, Nederland Kantelt, Orange Monday, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, Psychische diagnose, Psychische klachten, Samen Sterk tegen Stigma, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Stichting Orange Monday, Vitaliteit Groep, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Zorgverzekeraars, Zorgverzekering 2018, ZZP | Een reactie plaatsen

U heeft gekozen, toch? #IGZPlus #petitie #RVS #Verkiezingen #Gezondheidszorg

Het is al weer even geleden, maar u (82% van de Nederlanders) heeft op 15 maart 2017 gekozen voor een nieuwe Tweede Kamer. Wat betekent dat nu eigenlijk? Voorlopig niets! Mevrouw Schippers (informateur) lijkt hetzelfde tempo aan te houden als de veranderingen in de Gezondheidszorg.

Er wordt alle tijd genomen, en … misschien blijkt wel in mei / juni dat de hele formatie een wassen neus was. Dat betekent dan weer dat mevrouw Schippers opnieuw aan de slag kan met Christen Unie. Aangezien de heren graag op vakantie willen zal een definitief kabinet op zijn vroegst gerealiseerd worden in het najaar van 2017, laten we hopen voor de Herfstvakantie (anders hebben de heren (en dame) weer vakantie).

Het wordt tijd voor het afronden van de petitie
Is die dan nog niet klaar? NEE! We hebben een nieuwe tussenstand: 32.275 handtekeningen. Zeg, zo’n slordige 8.000 handtekeningen te kort. We hebben wat reserve nodig, dus ik ga voor 10.000 handtekeningen de komende maanden. Dus, check of u al getekend heeft en doe het alsnog, de Gezondheidszorg ligt zo’n beetje heel 2017 stil in het kabinet en dat kan niet de bedoeling zijn.

De afgelopen maanden was het niet zo zinvol om aan de deuren van de Tweede Kamer fracties te kloppen. Dat deed heel Nederland al. Het hoofddoel van de petitie is namelijk Integrale Gezondheidszorg (Plus) realiseren in Nederland. Mevrouw Schippers heeft eerste stapjes gezet maar dat is niet genoeg en wij weten zeker dat ZIJ haar werk niet af maakt, ze komt niet terug als minister.

Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus
Voor de zomer wordt de stichting Integrale Gezondheidszorg Plus opgericht. De stichting heeft het volgende doel: realisatie van Integrale Gezondheidszorg Plus in Nederland.

Missie: via het realiseren van een Landelijke Platform Gezondheidszorg  toewerken naar een Nationaal Zorgplan met in de toekomst Individuele Gezondheidszorg Plus voor elke Nederlander. Iedereen is anders en heeft dus ook andere zorg nodig.

Wanneer binnen nu en dik 20 jaar Integrale Gezondheidszorg  Plus wordt toegepast in Nederland, dat is het jaar 2040, dan is de Gezondheidszorg beter én goedkoper doordat efficiënt wordt omgegaan met klachten van Nederlanders. Geen gevolg bestrijding meer, kijken naar oorzaken en dan een IGZ Plus plan opstellen voor de cliënt of patiënt.

Waarom duurt dat 20 jaar?
Verandering kost tijd, dat weten wij allemaal. Kijk maar naar de formatie. Drie – zes maanden minimaal. Dat zou ook sneller kunnen, toch?  Het doorvoeren van Integrale Gezondheidszorg Plus kost tijd om de volgende redenen:

  1. Opleiding: Meer dan 1 miljoen mensen die werken in de IGZ Plus dienen een aanvullende opleiding te volgen. Nieuwe studenten binnen de IGZ Plus (artsen et cetera) dienen vanaf 2020/2025 ook een opleiding tot IGZ Plus arts te kunnen volgen. Dit vraagt om nieuw studie materiaal. 
  1. Implementatie: het doorvoeren van IGZ Plus binnen de huidige Gezondheidszorg kost tijd, mensen moeten wennen aan een andere werkwijze. Gelukkig gaan zij snel zien dat IGZ Plus in de meeste gevallen een versneld herstelproces gaat opleveren. Behandelaars en begeleiders bereiken betere resultaten, werken goedkoper en de cliënt en/of patiënt heeft daar op zowel korte als lange termijn zijn voordeel bij.
  1. Regelgeving: in de huidige gezondheidszorg is heel veel regelgeving die een logisch toepassing van IGZ Plus zal tegenhouden. Deze wetgeving dient de komende jaren aangepast te worden. Meer ruimte voor samenwerking tussen de Gezondheidszorg en andere branches, zoals scholen, fysieke en mentale gezondheid, werkgevers en andere instanties en instellingen in Nederland. Het gaat hier om duizenden organisaties. Minder regelgeving en bureaucratie en meer aandacht voor cliënt en patiënt.

Daarom mogen wij ook geen tijd meer verliezen, daarom moeten wij nu beginnen!

Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg
Het roer om betekent een grote verandering. Eigenlijk ‘uithuilen en opnieuw beginnen’. Zorg staat bij de formatie ogenschijnlijk niet hoog op de agenda, behoudens wellicht de Ouderenzorg, met dank aan Hugo Borst die zich zorgen maakte om zijn moeder, terecht.

Mevrouw Schippers heeft er een zooitje van gemaakt en als dank hiervoor mag zij informateur zijn. Als u het begrijpt, begrijp ik het ook. Mevrouw Schippers is nu nog alleen formeel minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en ze geeft het spreekwoordelijke stokje over aan een nieuwe minister (D66 misschien, in de persoon van Pia Dijkstra??). We gaan het zien. Het is echter van groot belang dat de Nederlander laat zien dat zijn het anders te willen. Wanneer 40.000 mensen een handtekening zetten onder een petitie dan moet de Tweede Kamer luisteren.

Een nieuwe koers -> nieuw beleid
Uiteraard hebben wij de wijsheid ook niet in pacht, wel veel ervaring en gisteren kwam er onverwacht steun voor wijziging van beleid. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS is het adviesorgaan van de regering) kwam met een onverwacht advies die past bij de filosofie van onze petitie: “Investeer in een gezonde samenleving.” (klik op de link voor het persbericht)

Een citaat van voorzitter Pauline Meurs “Investeren in een gezonde samenleving richt zich volgens de RVS op veel meer aspecten dan alleen de zorgsector en het sociale domein. “Gezondheidswinst is ook te behalen met een fijn huis, een leuke baan, een goede school, een prettige buurt”, aldus Meurs. “Er moet veel meer aandacht zijn voor bijdragen die andere sectoren aan volksgezondheid leveren.”

Feitelijk geeft RVS aan dat het tijd wordt voor Integrale Gezondheidszorg Plus, waarbij niet alleen de fysieke of mentale Gezondheid van belang zijn, maar ook de omgeving van de mens. Reden te meer om de petitie te tekenen, meer dan 32.000 mensen gingen u voor.

Alvast mijn dank, u gaat nog meer van mij horen dit jaar, want Integrale Gezondheidszorg moet op de politieke agenda.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

 

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Is het nu wel of niet #BlueMonday? Te veel  #onzin en #nepnieuws in de #media …  

Elke jaar neem ik mij voor niet te reageren op onzin (of nepnieuws) in de media. Helaas voor mij bestaat psycholoog Cliff Arnall die Blue Monday heeft bedacht. Commercieel, voor een campagne voor reisbureaus. Slim bedacht maar zo onlogisch. Eén collectieve dag dat wij allemaal gedeprimeerd zijn. Ik was het niet op maandag 16 januari 2012, ik was het niet op maandag 16 januari 2017 en waarschijnlijk morgen ook. Hoe was en is dat met u?

goodbye-blue_monday-its-orange-monday-www-datum

Mijn voornemen is dus wel aan flarden met dit blog (en mijn vorige trouwens), zou hij toch gelijk hebben? NEE, natuurlijk. Als het al is zou zijn valt er wel wat te zeggen voor de 23ste en 4e maandag van de maand januari, 12 jaar geleden was de eerste op 24 januari 2005, ook de 4e maandag van de maand. Voor de rekenaars, er is geen formule en er komt geen formule voor Blue Monday.

20120116-orangemonday-nooit-meer-bluemonday-5-jaar-bestaan

Even terug naar 16 januari 2012
Nu 5 jaar geleden dacht de halve wereld, dat het Blue Monday was. Ik ook in ieder geval. Ik zat op Twitter en zag de hashtag #BlueMonday voorbijkomen. Het was die dag een hele mooie en zonnige dag en ik dacht: huh! Het is vandaag  #OrangeMonday. Het werd een succes. In de trending topics was Orange Monday na Blue Monday de meest gebruikte hashtag. De week daarop bleek dat niet de 16 januari 2012 Blue Monday was, maar 23 januari 2012. Het stond toen nog op Wiki, maar is er helaas afgehaald, dit jaar gebeurt hetzelfde. Is het nu maandag 16 of 23 januari 2017? Ik weet het niet!

Wat vertelt dit verhaal ons? Blue Monday is COMPLEET uit de duim gezogen en is een prachtige reclameactie van reisbureaus in Groot-Brittannië. Als marketeer vind ik dat mooi, voor mensen die echt depressief zijn, is het minder. Blue Monday speelt in op de gevoelens van mensen, te weinig salaris aan het eind van de maand, te veel scheidingen in januari, uitkijken naar de lente (over 64 dagen alweer) en het ‘hoe kom ik die tijd nog door’ gevoel. Daarom is de beweging Orange Monday ontstaan die dag. Negatief denken is makkelijk, positief denken niet. De beweging Orange Monday kreeg veel positieve reacties en op 5 september 2017 bestaat stichting Orange Monday 5 jaar.

orange-monday-vitaliteit-expert-vitaliteitfactor-a-state-of-mind-met-dank-aan-easyjet

Inhaken op Blue Monday
Stichting Orange Monday was de eerste in Nederland die inhaakte op Blue Monday en er een positieve wending aan gaf. Veel andere organisaties in Nederland hebben dit opgepikt en daar zijn wij trots op. Totdat iemand op 25 januari 2016 een ‘depressiegala’ organiseerde. Ik gun de Mental Health Foundation hun succes, maar hoe KUN je zo’n gala zo’n naam geven en dat ook nog eens op Blue Monday organiseren?!? Maandag 16 januari 2017 is het weer zover. Bij het eerste Depressiegala was ook Edith Schippers aanwezig. Niet zo gek, Bram had haar de zomer daarvoor geïnterviewd. Contacten met landelijke pers en persoonlijkheden gaan makkelijker als je bekend bent.

Maandag 23 januari 2017 wordt het depressie gala in samenvatting uitgezonden bij de KRO-NCRV op NPO 1 om 22 uur. Ik ben benieuwd, ik kon er niet bij zijn.

vermoeid-achter-het-stuur-apk-vitaliteitfactor-check-je-vitaliteit-op-blue-monday

Praten of doen
De Mental Health Foundation (MHF) heeft het over praten over depressie. Natuurlijk is dat goed, maar hierin heeft MHF geen toegevoegde waarde. Orange Monday, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, Fond Psychische Gezondheid doen dit ook al jaren. Het gaat niet alleen om praten, het gaat ook om doen. Daar zit nu net het verschil.

Op initiatief van Orange Monday is een instrument ontwikkeld dat ‘depressie’ in een vroeg stadium kan signaleren en dus  voorkomen. Orange Monday gaat steeds meer de koers verleggen naar ‘preventie’  van psychische klachten, maar ook fysieke klachten, omdat daar een belangrijke relatie is.

oranje-cirkel-gratis-test-007-rand-check-je-vitaliteit-op-blue-monday

Vitaliteitfactor | voor jong en oud
Orange Monday had het idee, Vitaliteit Groep Nederland heeft het idee vormgegeven door de opleiding tot Vitaliteit Expert (inmiddels 3 zzp’ers afgestudeerd) en de introductie van de Vitaliteitfactor Junior van 8-12 en 12-18 jaar. Het jaar 2016 was een drama voor Jeugdhulp en Jeugdzorg. De Vitaliteitfactor  Junior kan zorgen dat het tij keert en daar gaat het toch om?

Voorkomen is beter dan genezen. Negatieve boodschappen de wereld in sturen (nepnieuws of niet) is niet voor waarheid aannemen, wellicht wel een signaal om actie te ondernemen. Gezondheidszorg staat op de politieke agenda, maar hoe staat het bij u zelf? Denkt u vaak genoeg aan uw levensstijl, de manier waarop u in het leven staat. Doe de gratis test en als deze in oranje of rood komt, neem dan contact op met uw Vitaliteit Expert!
 schippers-en-van-rijn-nationaal-zorg-plan-inmiddels-32-000-handtekeningen

Op naar 5 september 2017
We kunnen blijven praten dat de Gezondheidszorg in Nederland een drama is (we staan nog in de top 10), we kunnen er ook wat aan doen. Het lijkt dat Minister Schippers 4 jaar lang Blue Monday heeft gehad. Nauwelijks goede beslissingen en vooral gevolgbestrijding en te veel bezuinigingen. Teken liever de petitie ‘Het Roer Moet OM’ via www.hetroermoetomin.nl Inmiddels gingen ruim 32.000 mensen u voor!

De koers van stichting Orange Monday verandert en snel, preventie boven aan de lijst. Over 8 maanden bestaat  de stichting 5 jaar en zijn wij klaar voor de toekomst met een visie heeft op het bijzondere jaar 2040 (WHO) wanneer in Nederland meer mensen overlijden aan psychische klachten dan aan kanker en hart- en vaatziekten. Tijd om nu gezamenlijk de stappen te zetten naar een Integrale Gezondheidszorg (met of zonder Nationaal Zorgfonds) en hierdoor betere behandelingen kunnen geven tegen lagere kosten. Een droom?

Positieve groet, Martin Jan Melinga

Campagne Denk Anders - HET ROER MOET OM IN DE GEZONDHEIDSZORG

Geplaatst in #HetRoerMoetOM, Blue Monday, Campagne Check Je Vitaliteit, Check Je Vitaliteit, Orange Monday, Orange Monday Academy, Orange Monday Ambassadeur, Orange Monday Kids, Stichting Orange Monday | Een reactie plaatsen

Vandaag vieren wij 5 jaar #OrangeMonday op #BlueMonday, doet u mee?

Vandaag, 16 januari 2017 bestaat #OrangeMonday alweer 5 jaar! #trots. Lees hier het hoe en waarom van #BlueMonday en … Orange Monday! Mooie dag gewenst!

blue-monday-or-orange-monday-002

Heeft u ook zo’n zin in vakantie? De Kerstdagen (lees: vakantie -T in onderstaande formule) zijn tenslotte al weer meer dan 3 weken geleden. Onze goede voornemens (als we die al hadden) zijn door het spreekwoordelijke ijs gezakt (Q in de formule). Het weer is een drama (W in de formule)), hoewel we wel kunnen gaan schaatsen deze week (opsteker) en als laatste, , teveel uitgegeven met voor kerstcadeaus  en er is wel veel eind van de maand voor ons salaris komt (rood bij de bank dus (d in de formule). Een zekere meneer Cliff Arnall, die zich psycholoog noemt, heeft in 2005 deze 3e maandag (???) van de maand uitgeroepen tot Blue Monday.

no-more-blue-monday-time-to-change-nl-002

De reden, hij werd (zwaar) betaald door reisbureaus  om dit te verkondigen. De rest kent u waarschijnlijk wel; Blue Monday werd rond 2010 opgepakt door de sociale media en nu weten wij zeker dat het een Blue Monday is. Ik werd zelfs gebeld door een reclamebureau dat wilde inspelen op Blue Monday en bij stichting Orange Monday wilde checken of de datum wel goed is. Dat weet niemand, alleen de bewuste psycholoog. Voor de duidelijkheid; de eerste Blue Monday was op 24 januari 2005 en dat was toch ECHT de 4e maandag van de maand en NIET de derde. En de formule? Leuk, maar de eenheden benodigd zijn niet bekend, behalve bij de bewuste psycholoog dan.

20120116-orangemonday-nooit-meer-bluemonday-5-jaar-bestaan

Even terug naar 16 januari 2012 – 5 jaar #OrangeMonday
Nu 5 jaar geleden dacht de halve wereld, dat het Blue Monday was. Ik ook in ieder geval. Ik zat op Twitter en zag de hashtag #BlueMonday voorbijkomen. Het was die dag een hele mooie en zonnige dag en ik dacht: huh! Het is vandaag  #OrangeMonday. Het werd een succes. In de trending topics was Orange Monday na Blue Monday de meest gebruikte hashtag. De week daarop bleek dat niet de 16 januari 2012 Blue Monday was, maar 23 januari 2012. Het stond toen nog op Wiki, maar is er helaas afgehaald, dit jaar gebeurt hetzelfde. Is het nu maandag 16 of 23 januari 2017?

Wat vertelt dit verhaal ons? Blue Monday is COMPLEET uit de duim gezogen en is een prachtige reclameactie van reisbureaus in Groot-Brittannië. Als marketeer vind ik dat mooi, voor mensen die echt depressief zijn, is het minder. Blue Monday speelt in op de gevoelens van mensen, te weinig salaris aan het eind van de maand, te veel scheidingen in januari, uitkijken naar de lente (over 64 dagen alweer) en het ‘hoe kom ik die tijd nog door’ gevoel. Daarom is de beweging Orange Monday ontstaan die dag. Negatief denken is makkelijk, positief denken niet. De beweging Orange Monday kreeg veel positieve reacties en op 5 september 2017 bestaat stichting Orange Monday 5 jaar.

afbeelding-blue-monday-1-no-way-orangemonday-003

Inhaken op Blue Monday
Stichting Orange Monday was de eerste in Nederland die inhaakte op Blue Monday en er een positieve wending aan gaf. Veel andere organisaties in Nederland hebben dit opgepikt en daar zijn wij trots op. Totdat iemand op 25 januari 2016 een ‘depressiegala’ organiseerde. Ik gun de Mental Health Foundation hun succes, maar hoe KUN je zo’n gala zo’n naam geven en dat ook nog eens op Blue Monday organiseren?!? Maandag 16 januari 2017 is het weer zover. Bij het eerste Depressiegala was ook Edith Schippers aanwezig. Niet zo gek, Bram had haar de zomer daarvoor geïnterviewd. Contacten met landelijke pers en persoonlijkheden gaan makkelijker als je bekend bent.

Eén van de initiatiefnemers van het Depressiegala is psychiater dr. Bram Bakker. In het verleden hebben wij met Bram een aantal keren contact gehad. In 2015 komt hij dan in één keer met de Mental Health Foundation uit de hoed waar hij en passant ook nog eens voorzitter van is (mijn functie bij Orange Monday). Hoe kan een psychiater dit soort dingen doen? Een landelijk evenement stond (en staat) op de agenda van onze stichting en dit is nu doorkruist door Bakker en wel op een negatieve manier. Jammer en tekenend hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Er zijn alleen wat verschillen.

orange-monday-vitaliteit-expert-vitaliteitfactor-a-state-of-mind-met-dank-aan-easyjetMooie BlueMonday inhaker van Easyjet – Happiness is a state of Orange (Monday)

Praten of doen
De Mental Health Foundation (MHF) heeft het over praten over depressie. Natuurlijk is dat goed, maar hierin heeft MHF geen toegevoegde waarde. Orange Monday, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, Fond Psychische Gezondheid doen dit ook al jaren. Het gaat niet alleen om praten, het gaat ook om doen. Daar zit nu net het verschil.

Op initiatief van Orange Monday is een instrument ontwikkeld dat ‘depressie’ in een vroeg stadium kan signaleren en dus  voorkomen. Orange Monday gaat steeds meer de koers verleggen naar ‘preventie’  van psychische klachten, maar ook fysieke klachten, omdat daar een belangrijke relatie is. Orange Monday had het idee, Vitaliteit Groep Nederland heeft het idee vormgegeven door de opleiding tot Vitaliteit Expert (inmiddels 3 zzp’ers afgestudeerd) en de introductie van de Vitaliteitfactor Junior van 8-12 en 12-18 jaar. Het jaar 2016 was een drama voor Jeugdhulp en Jeugdzorg. De Vitaliteitfactor  Junior kan zorgen dat het tij keert en daar gaat het toch om? Check je Vitaliteit, ons motto!

oranje-cirkel-gratis-test-007-rand-check-je-vitaliteit-op-blue-monday

We kunnen blijven praten dat de Gezondheidszorg in Nederland een drama is (we staan nog in de top 10), we kunnen er ook wat aan doen. Het lijkt dat Minister Schippers 4 jaar lang Blue Monday heeft gehad. Nauwelijks goede beslissingen en vooral gevolgbestrijding en te veel bezuinigingen.

van-blauw-naar-oranje-005-640-220-facebook-001

Op naar 5 september 2017
De koers van stichting Orange Monday verandert en snel. Over 8 maanden staat er een stichting die klaar is voor de toekomst, visie heeft op het bijzondere jaar 2040 (WHO) wanneer in Nederland meer mensen overlijden aan psychische klachten dan aan kanker en hart- en vaatziekten. Tijd om nu gezamenlijk de stappen te zetten naar een Integrale Gezondheidszorg (met of zonder Nationaal Zorgfonds) en hierdoor betere behandelingen kunnen geven tegen lagere kosten. Een droom?

Positieve groet, Martin Jan Melinga

Voorzitter Stichting Orange Monday
M: 06 – 42 93 13 46
E: martin@orangemonday.nl

blog-bluemonday-no-way-orange-monday-hashtag-002

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Rampzalige #diagnose van #psycholoog …. en de gevolgen!? #ggz #stigma

Het grootste ‘etiket’ binnen Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is bedacht door een psycholoog … hoe vindt u dat? Inspiratie, dat is wat nodig is om iets duidelijk te kunnen maken. Binnen de GGz wordt al dan niet bewust gebruik gemaakt van ‘etiketten’. Aangezien ik (in 2012) nieuw was in de GGZ wist ik niet wat dat was, een etiket.

Wanneer je psychische klachten hebt, of een psychische stoornis of aandoening, bijvoorbeeld ADHD, noemen ze dat een etiket. Dat is ervoor om aan de ‘buitenwereld’ bekend te maken, dit is het etiket, lees de voorwaarden en je weet hoe je met iemand om moet gaan. Handig, dacht ik nog in mijn onwetendheid van voor 2012, levensgevaarlijk, zeg ik in 2017. Helaas nog steeds!

20170123-no-more-blue-monday-time-to-change-nl

Etiketten handig, maar ….
Een etiket kan handig zijn, voor behandelaars, voor ouders, voor kinderen en iedereen die omgaat met iemand met een etiket. Echter, net als in het leven zonder etiket, iedereen is anders. Er leven meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol en IEDEREEN is anders, zelfs de twee delen van een tweeling. Iedereen voelt anders, reageert anders en wij kunnen dat nauwelijks van elkaar voorstellen hoe dat is.

Bedenk maar: Iemand heeft pijn in zijn been en jij zegt, hoe voelt dat. Een logisch antwoord is het gevolg. Kan je het echt voelen, nee! Niemand kan dat, ook mensen die zeggen dat ze het wel kunnen, het blijft een momentopname. Maar continue voelen hoe het met iemand gaat, lukt nauwelijks. Iedereen kent wel het onderbuikgevoel. Het voelt bij jou onaangenaam aan, maar is niet (perse) iemand anders zijn gevoel. JIJ voelt dat op dat moment.

Blog ADHD Jongen met wit T-shirt ADHD met tekst - Steun Orange Monday

Vergelijken gevoel bij gelijke klachten of euforie
Dit gaat al een stuk beter. Echter, jouw beleving is jouw beleving. Iemand anders beleeft dat op een andere manier, op een andere plaats, in andere omstandigheden en met andere mensen. Ingewikkeld? Nee! Voorbeeld: een voetbalwedstrijd. Na afloop is een deel van de toeschouwers in euforie, omdat er met 1-0 gewonnen is. Maar iedereen voelt dat anders. Als je 3-0 had verwacht, dan is 1-0 toch een teleurstelling. Had je 0-0 verwacht dan is het feest!

Oranje is kansen zien ING

Collectief etiket …
Een door een psycholoog bedachte dag, die als meest depressieve dag wordt uitgeroepen voor ons allemaal. HET grootste etiket van de wereld dus, en … veel mensen accepteren dit etiket ook nog eens,  van harte lijkt het. Blue Monday is wereldwijd een etiket  geworden. TE bizar voor woorden, zeker als je weet dat dit voor honderdduizenden een ‘selffulfilling prophecy’ is. Wat we denken wat gaat gebeuren, DAT gebeurt ook, zeker als het negatief is gesteld. Laten we de formule eens onder de loep nemen:

W = Het weer; ook hier geldt: voor iedereen anders. Ik ken veel mensen die de winter heerlijk vinden.

T = tijd sinds Kerst; ligt inderdaad vlakbij Kerst, een nadeel?

Q = tijd sinds voornemens nieuwe jaar; wie neemt voornemens die je per 01-01 neemt überhaupt nog serieus? Gewoon doen, op de dag die jou uitkomt.

M = motivatieniveau; Sommige mensen (ik bijvoorbeeld) ben zeer gemotiveerd in januari

Na = actie motivatieniveau;  geldt hetzelfde als bij M, hangt van de persoon af.

Blue Monday formule nieuw

En de uitslag is …. Volgens Wikipedia is niet bekend wat de eenheden van de variabelen zijn EN ik heb ook nog nooit de uitkomst gezien. Wie het weet, mag het zeggen. Het antwoord mag duidelijk zijn, deze formule geeft een uitkomst die voor iedereen anders is met 2 cijfers achter de komma. Logisch gezien het begin van mijn blog. Als net een kindje is geboren, je het de Staatsloterij gewonnen of ‘gewoon’ een nieuwe baan. Voor JOU is de uitkomst dan geen Blue Monday …

Blue Monday – Broodje Aap
Ik, Martin Jan Melinga, verklaar Blue Monday officieel, per 23 januari 2017 (net als in 2015 en 2016)  tot Broodje Aap. Een niet gefundeerde mening van een psycholoog uit Groot-Brittannië.

Ik, Martin Jan Melinga, verklaar dat ik Blue Monday niet meer de aandacht geef die wordt gevraagd door de media. Voor veel mensen is het elke week Blue Monday, of zelfs op dinsdag of welke dag van de week dan ook.

Ik, Martin Jan Melinga, verklaar dat wij op moeten houden voor negatieve zaken te kiezen als positieve zaken voor de hand liggen of ook mogelijk zijn. Denk in mogelijkheden!

Battle Orange Monday - Blue Monday

Orange Monday
“Waar kom je nu mee?”, zeggen misschien mensen die mijn blogs voor het eerst lezen :-). Orange Monday is bedacht op 12 januari 2012 en is de positieve tegenhanger van Blue Monday. Orange Monday is het niet alleen op maandag. De Orange Monday Foundation is een organisatie die zich inzet voor mensen met psychische klachten, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Wij wachten niet op Blue Monday, een etiket of een diagnose. Orange Monday staat voor: er altijd zijn voor mensen die het nodig hebben.

blog-bluemonday-no-way-orange-monday-hashtag-002

Wat zou het mooi zijn als juist Nederland een statement maakt op de sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. In het kader van de selfies, hoe mooi zou het zijn als de tijdlijnen op maandag 23 januari 2017 oranje gaan kleuren. Een selfie met IETS van oranje. Een foto van jezelf, van een ander of zo maar van iets wat ook oranje is. Maak er een mooi bericht van en vermeld in ieder geval  #OrangeMonday. U steunt ons er mee en maakt tegelijkertijd van uw ‘deprimerende’ dag een vrolijke dag, toch? Happy Orange Monday!martin-avatar-notaris-orange-monday-oranje-rand-om-23-01-17-blue-monday-no-way

Ik heb mijn AVA al aangepast voor de komende 2 weken. Een reminder om ‘oranje’ te denken in plaats van ‘blauw’.

Positieve groet, Martin Jan Melinga

Voorzitter Stichting Orange Monday
E: martin@orangemonday.nl
M: 06 – 42 93 13 46

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#Antidepressiva wondermiddel of niet? Het Roer Moet OM … #Schippers #DickBijl @trouw

Sinds zaterdag 17 december is de Nederlandse vertaling van het controversiële boek: “Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning”  verkrijgbaar in de boekhandel. Geschreven door de Deense arts en onderzoeker Peter Gotzsche. Het voorwoord is geschreven door arts Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin.
Zaterdag  had hij een interview met Trouw! Wat zegt hij daar in hoofdlijnen?

artikel-trouw-antidepressiva-nutteloos-en-gevaarlijk-strooien-pillen-3-vitaliteitfactor-003

Antidepressiva zijn nutteloos en schadelijk
Eén van de opmerkingen van dr. Dick Bijl. Ik ben het volledig met hem eens. De boodschap die stichting Orange Monday al 4 jaar uitdraagt is dat diagnoses (te) snel worden gesteld en medicatie snel (en vaak onnodig) worden voorgeschreven.  Nederland is een land geworden waar gevolgbestrijding op nummer 1 staat in alles wat met de GGZ te maken heeft. Ook wat betreft de Nieuwe GGZ, oude wijn in nieuwe zakken!

artikel-trouw-antidepressiva-nutteloos-en-gevaarlijk-vitaliteitfactor-001Klik op de afbeelding en lees het interview met Dick Bijl in Trouw

Het blijft schrikbarend dat meer 1 miljoen mensen antidepressiva gebruiken omdat … het grootste deel verslaafd is aan het middel. De huisarts schrijft wel weer een herhaalrecept. Soms wel 10 jaar of langer. De schade die door de medicatie wordt aangericht is immens en (waarschijnlijk) onherstelbaar. Als je hier nog de specifieke medicatie voor angst, ADHD, psychoses en welke andere GGZ-diagnose dan ook bij optelt gebruiken bijna 2 miljoen mensen door de GGZ voorgeschreven medicatie. En … veelal nutteloos en schadelijk, voor nu of in de toekomst.

Gevolgbestrijding nog steeds motto Schippers en Van Rijn
Toevallig kwam gisteren ook het nieuws dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de accijns wil verhogen op alcohol om zo drankmisbruik terug te brengen. Ik weet niet van welke planeet deze bewindslieden komen, kijk naar de benzineprijzen, zijn wij minder gaan rijden met elkaar? Nee, het tegendeel is waar. Een leasemaatschappij wil nu rekening rijden invoeren …. U begrijpt wat ik bedoel? Ook gevolgbestrijding. Zorgen voor flexibele werktijden, dat is oplossen!

Alcoholmisbruik is in Nederland schokkend toegenomen. Zijn dit de mensen die GEEN antidepressiva hebben gekregen van hun huisarts. En wat denken wij van het andere drugsgebruik? Harddrugs en softdrugs worden misbruikt omdat ze nodig zijn voor de persoon in kwestie. Omdat hij problemen heeft die hij niet kan overzien. Dat is nu en dat was 100 jaar geleden ook al. Menig Nederlands spreekwoord en gezegdes zijn hierdoor ontstaan.

Depressie campagne Orange Monday - man aan de bar - 003

Strooien met pillen
De discussie sinterklaasfeest is net voorbij, maar het strooien van medicatie is toch iets wat niet zou mogen en echte discussie waard.  Ik sluit mij aan bij Dick Bijl. Ik hou mij liever aan de gouden 80|20 regel. 20% staat dan voor 200.000 tot 400.000 mensen (van de 1-2 miljoen) die er WEL wat aan hebben. Dat is al schokkend genoeg. Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

  1. Degene die voorschrijven (GGZ + huisartsen)
  2. De bewindslieden op VWS (Schippers en Van Rijn)
  3. De farmaceutische industrie

En … de gebruiker natuurlijk. Als u bijvoorbeeld Seroquel, één van de meest voorgeschreven antidepressiva in Nederland, gebruikt dan heeft u de bijsluiter gelezen en dan WEET u de bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld op www.apotheek.nl kunt u lezen wat dit medicijn doet. Dit soort medicatie is een soort van ‘blusmiddel’ om in de beeldspraak van de brandweer te spreken. Als de brand (problemen opgelost zijn) voorbij is dient er afgebouwd te worden.

Veel mensen vragen (krijgen) keer op keer weer een recept, bizar!  In Nederland worden meer dan 10 miljoen recepten uitgeschreven voor dit soort medicatie, we praten dan alleen bij ‘standaard’ antidepressiva al over een bedrag van minimaal € 300 miljoen en bij de meest mensen helpt het niet of nauwelijks.  Eigen verantwoordelijkheid of van uw omgeving is hier dus ook op zijn plaats.

0 20160824 Het Roer Moet OM - Maatschappij - Helpende handen 002-lijn

GGZ en huisartsen falen bij voorschrijven antidepressiva
De grootste schuldigen zijn wat mij betreft degene die voorschrijven. Waarom? Zij weten (allang) dat het voorschrijven van antidepressiva een ‘lapmiddel’ is en geen oplossing van de problematiek. Verslaving aan antidepressiva ligt al heel snel op de loer. De bijwerkingen zijn ernstig, zeker als de problemen NIET opgelost worden.

De minister van VWS mevrouw Schippers en staatssecretaris Van Rijn weten niet eens van de problematiek en de farmaceutische industrie vaart er wel bij. Kortom een vicieuze cirkel die doorbroken MOET worden. Mensen willen ook ‘graag’ antidepressiva voorgeschreven krijgen … Dick Bijl komt niet met de oplossing, wij wel.  De introductie van een Totaal Diagnose. Is dat niet wat duur? Nee! Op dit moment wordt in Nederland aan ‘losse’ hulp- en dienstverlening miljarden uitgegeven zonder of met te weinig resultaat.

GGZ behandelingen en de consequenties
Zoals gezegd, het voorschrijven van antidepressiva is een falen van de GGZ. Maar dat niet alleen, ook de aanpak van de behandeling laat te wensen over. Dit is niet de GGZ te verwijten, dat is het systeem met de regelgeving, protocollen en verantwoordelijkheden. De GGZ is (op dit moment) niet verantwoordelijk voor het ‘leven’ van een cliënt.

Of hij nu wel of niet werk heeft, of hij wel of geen schulden heeft of in een vechtscheiding is terecht gekomen. Wel belangrijke oorzaken voor de ‘gebruikers’ van antidepressiva. Maar de problemen van een vechtscheiding (of het niet vinden van werk) gaan niet weg door antidepressiva.

20160828-mentaal-vitaliteitfactor-man-en-vrouw-met-hulpverlener-quote-plato-002a

Totaal Diagnose is de oplossing
Het artikel van Dick Bijl ten spijt, hij komt ook niet met DE oplossing. Stichting Orange Monday heeft deze wel. Ontwikkeld vanuit de GGZ en bestemd voor een Integrale Gezondheidszorg in Nederland. Oorzaken vinden en oplossen, geen onnodige gevolgenbestrijding en/of medicijngebruik. De naam: de Vitaliteitfactor. Waar kunt u er meer over lezen: www.vitaliteitfactor.nl

Bent u (zelfstandig) professional binnen hulp- en dienstverlening en bent u het met mij eens? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten van de www.vitaliteitgroep.nl . Check de site voor actuele data. De eerstvolgende is dinsdag 20 december om 14 uur in Bilthoven. U kunt mij ook een mail sturen via martinjan.melinga@vitaliteitgroep.nl of bellen: 06 – 42 93 13 46 om een individuele afspraak te maken. De eerstvolgende opleiding tot Vitaliteit Expert start vrijdag 27 januari 2017.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

PS: Nu al de Vitaliteit Test doen? Klik op de afbeelding. Deze test is een indicatie voor de resultaten van de Vitaliteitfactor. Bij oranje of rood adviseren wij u om contact op te nemen met een Vitaliteit Expert in uw omgeving.

Cirkel Oranje - Check Je Vitaliteit met site zonder logo

Geplaatst in Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Psychische klachten, Staatssecretaris Martin van Rijn, Stichting Orange Monday, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Vitaliteit Groep Den Haag, Vitaliteit Groep Utrecht, Vitaliteit Groep Zwolle, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Zelfstandige zorgprofessional, ZZP | Tags: , , , , , | 1 reactie