Hoogleraren: echte oplossing voor de stijgende kosten in de zorg vind je in het onderwijs, een onderschrijving van het Stichting IGZ Plus Rapport: Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg. Oplossing stijgende zorgkosten vind je in de samenleving, waaronder onderwijs, zorg et cetera. Meer leefstijl, meer bewustwording.

Afgelopen week gooiden Jeroen Deenik (gezondheidspsycholoog), Martijn van Winkelhof (bedrijfskundige) en Karine van ’t Land (arts Maatschappij & Gezondheid i.o.) de knuppel in het hoenderhok met hun statement dat Gezondheid een vak op school moet worden.  Het statement in Het Financieele Dagblad wordt medeondertekend door ruim 40 hoogleraren en medici.

Het recente rapport van de SER (Sociaal-Economische Raad) met de veelzeggende titel ‘Zorg om de toekomst” is de aanleiding van het artikel. De gezondheidszorg kost nu jaarlijks ongeveer € 5.500,- per persoon, deze kosten gaan de komende 20 jaar verdubbelen en de kosten van de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) zullen de komende 40 jaar vervijfvoudigen. De kosten van de GGZ zijn nu ongeveer € 10 miljard.

Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg
Zonder al te inhoudelijk in te gaan op dit artikel in het FD en later ook in Skipr; dit is waar Stichting IGZ Plus (voorheen Orange Monday Foundation) al jaren voor strijd. Tot nu toe zonder al te veel resultaat. Wij zijn daarom blij dat drie andere deskundigen (zie boven) een lans breken voor de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg.

Na 7 jaar onderzoek en ruim 6 maanden schrijven aan het rapport had onze stichting de pech dat het rapport net vóór de corona-crisis op het bureau viel van ruim 50 beleidsbepalers, onder wie Premier Rutte, minister Hugo de Jonge van VWS en de ministers van Onderwijs en Sociale Zaken.

Stichting IGZ Plus onderschrijft het statement van de groep Deenik c.s. Onderwijs is onderdeel van Leefstijl Gezondheidszorg. Realiseren dat je leefstijl invloed heeft op je gezondheid kan niet vroeg genoeg worden meegegeven aan de zorgconsument.

Tijd voor discussie over onze gezondheid en gezondheidszorg
Ik roep dan ook de groep Deenik op in gesprek te gaan met stichting IGZ Plus. Zij hebben een gezamenlijk doel. De stijgende zorgkosten moeten een halt worden toegeroepen en blijkbaar komt die ‘halt’ niet van VWS. Wij staan voor een brede maatschappelijke discussie over alles wat met gezondheid en gezond blijven te maken heeft.

De gezondheidszorg is niet meer van deze tijd, de 21ste verandert snel en dat gaat ten koste van de gezondheid van mensen (zorgconsumenten). Veel klachten, vooral psychische, zijn te voorkomen door preventie, voorlichting en betere nazorg. De stichting spreekt ook liever van ‘mentale klachten’. Veel mensen hebben mentale klachten, vaak gaat dat over, maar even vaak verergeren deze. Zorgconsumenten die soms wel 4 jaar last houden van burn-outklachten is iets wat je niemand toewenst.

De scheiding van mentale en fysieke (lichamelijke) gezondheidszorg is één van de mankementen aan het huidige zorgstelsel. Mensen met mentale klachten krijgen vaak ook fysieke klachten en andersom. En dan is er ook nog de dynamische omgeving (ook op school), die zorgt voor mentale en fysieke gezondheidsklachten.

De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten is leefstijl gezondheidszorg
Het is natuurlijk maar een kop van een artikel in FD “De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten, vind je niet in de zorg, maar in het onderwijs”, maar het is onvolledig en zeker niet de echte oplossing voor nu en de komende pakweg 20-40 jaar.

De groep Deenik c.s. zal dit ook niet zo bedoelen. De gezondheidszorg anno de 21ste is te complex om preventie alleen in het onderwijs door te voeren. Met alleen het vak ‘Gezondheid’ ben je er dan ook niet, maar het is een goede stap. In 2013 introduceerde de stichting het programma ‘Geef Kinderen een Goede Start’. Het programma was te duur voor scholen en was waarschijnlijk haar tijd voorruit.

De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten is bewustwording van elke Nederlander dat hij of zij kwetsbaar is, niet alleen qua gezondheid. Dat een echtscheiding, schulden, het verlies van werk, overlijden in de 1e graad, life-events ook werkelijk een life-changer kunnen worden. En als het een aaneenschakeling is van life-events, dan kan het zelfs noodlottig worden. Ruim 1.800 Nederlanders plegen jaarlijks zelfmoord, terwijl dit (soms) te is voorkomen.

Leefstijl Gezondheidszorg werkt op alle levensgebieden en wordt gevormd door Mentale en Fysieke Gezondheidszorg in combinatie met de dynamische omgeving (complementaire hulp- en dienstverlening), zoals sociaal-maatschappelijk, werk en inkomen en  juridisch en financieel. Leefstijl Gezondheidszorg bespaart jaarlijks tussen de 5-20 miljard euro per jaar. Deze besparingen betekenen dat het Rapport van de SER niet hoeft uit te komen. Dus, hoe eerder Leefstijl Gezondheidszorg (inclusief het vak Gezondheid op school) wordt ingevoerd, hoe beter.

Bijkomend voordeel: de zorgpremie kan dan in de toekomst omlaag i.p.v. omhoog.

Waarom deze reactie op een artikel in het FD?
Stichting IGZ Plus is heel blij met het statement van de groep Deenik c.s. Het rapport van Stichting IGZ Plus ‘Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg’ word door de groep deels onderschreven. Het vak Gezondheid is een mooi begin, zeker als het onderdeel is van realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg de komende 20 jaar. Het rapport telt 175 pagina’s, leest makkelijk en is gebaseerd op 7 jaar onderzoek en is wat ons betreft de basis van een nieuwe en betere gezondheidszorg voor elke Nederlander. Wij dagen u uit het rapport te lezen en horen graag wat u er van vindt.

Het initiatief van groep Deenik c.s. is een stap in de goede richting. Wij denken graag met u mee en gaan dan ook graag het gesprek aan met de groep en de hoogleraren en medici die het statement steunen. De conclusies van het rapport zijn verwoord in het Manifest Leefstijl Gezondheidszorg met 11 stellingen.

Ga naar www.manifestleefstijlgezondheidszorg.nl en teken mee! Reeds meer dan 32.700 Nederlanders gingen u voor.

Dank voor uw aandacht.

NB: Het oorspronkelijke artikel van groep Deenik c.s. kunt u lezen in het FD via  of via Skipr

Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg
Martin Jan Melinga (voorzitter)
M: 06 – 42 93 13 46
E: martinjan.melinga@igzplus.nl
W: https://igzplus.nl/

#preventie #leefstijl #gezondheidszorg #onderwijs #gezondheid #manifest

Geplaatst in #HetRoerMoetOM, #HRMO, #vrijeartsenkeuze, #zorgomdezorg, 360 graden levensstijl, zorg voor de toekomst SER, Zorgverzekering 2019, Zorgverzekering 2020 | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ben jij ook een on-bekende Nederlander? Heb jij ook dat gevoel ….. Wil je mij helpen? #OBNer #Club100K #BNer

Ken je dat gevoel van on-bekende Nederlander (OBN’er) te zijn? Anno 2020 lijkt het wel of je als BN’er een andere invloed op de maatschappij kan uitoefenen dan wanneer je dat niet bent. Dat is aan de ene kant natuurlijk goed, BN’ers die hun naam koppelen aan een Goede Doelen Stichting, vaste gast zijn in praatprogramma’s en honderdduizenden volgers op Insta of Twitter hebben. Wanneer een BN’er een post of tweet plaatst is hij gegarandeerd van aandacht. En laten wij eerlijk zijn, BN’ers bereiken regelmatig verandering binnen onze maatschappij.

Toch maken onbekende Nederlanders juist vaak het verschil, denk aan de zorghelden (tijdens de corona-crisis), tijdens de demonstraties van zowel de boeren als Black-Lives-Matters en denk ook eens aan de 4 miljoen vrijwilligers in Nederland binnen bijvoorbeeld de mantelzorg en andere goede doelen. Het hele jaar een onbekende Nederlander, op bepaalde momenten een held.

Wil je mij helpen?
Dan wil je vast weten wie ik ben. Ik ben een man geboren in 1964, ben HBO-opgeleid, zelfstandig ondernemer en woon nu samen met mijn vriendin Hester (ook een OBN’er) in ‘s-Hertogenbosch. Ik ben twee keer getrouwd geweest en ik heb 4 kinderen uit 3 verschillende relaties. De afgelopen 20 jaar heb ik te dealen (gehad) met psychische klachten. De laatste 8 jaar, sinds ik mijn vriendin ken, gaat het goed en heb ik er relatief weinig last van. Ik heb in al die jaren wel geleerd wat mijn grenzen zijn, dat betekent dat je bepaalde zaken moet laten en andere moet doen om een gezond leven te leiden. Je kan zeggen dat ik op een schaal van 1-10 wel 7 gelukkig ben, soms wat meer, soms wat minder.

Waarom heb ik jou hulp nodig?
Ik wil graag een Club realiseren, de Club van 100.000 OBN’ers. Mensen die het verschil willen maken, die denken ‘het kan toch anders’ en die de daad bij het woord voegen.

Deze mensen zijn de eerste 100.000 mensen die kiezen voor een gezondheidszorg die beter is dan de huidige, die betaalbaar is (lagere zorgpremie), die voor iedereen toegankelijk is (inclusief) en die duurzaam is tot in de volgende eeuw. De naam: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

Waarom dan 100.000 OBN’ers?
Omdat elke Nederlander, in welke vorm dan ook, te maken heeft met mentale en fysieke klachten die veroorzaakt worden door de dynamische omgeving, zoals werkloosheid, echtscheiding, financiële problemen et cetera, maar ook andersom. Een voorbeeld:

De werkloosheid in Nederland treft 301.000 mensen, 3,6 % van de beroepsbevolking. De verwachting is dat dit percentage dit jaar gaat stijgen naar ruim 7% oftewel 585.000 mensen. Of het nu om het hoogste of het laagste getal gaat, het treft 301.000 OBN’ers die elk individueel moeten oplossen hoe ze met deze situatie van onzekerheid omgaan en met alle gevolgen ervan.

De huidige gezondheidszorg kijkt nauwelijks naar oorzaak en gevolg en al helemaal niet naar de relatie met de extra gevolgen. Mensen die werkloos zijn, ervaren mentale klachten, fysieke klachten en dat wordt meer naarmate het langer duurt. Mensen met een WW-uitkering hebben weinig regelmaat (meer) en ervaren eenzaamheid, doordat ze geen contacten met hun collega’s hebben. Werk is misschien niet altijd even leuk, het biedt wel veel zekerheid en sociale acceptatie.

Waar gaat het nu om?
Deze OBN’er is voorzitter van Stichting IGZ Plus. Sinds september 2019 is gewerkt aan het op papier zetten van haar filosofie: “Rapport van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg”.

Het rapport was in februari 2020 klaar en is verzonden naar ruim 50 beleidsbepalers, onder wie Premier Rutte en de Minister van VWS, de heer De Jonge. Waarschijnlijk heeft de corona-crisis ervoor gezorgd dat het rapport niet gelezen is. Wellicht ook het feit dat ik een OBN’er ben, geen academische studie heb afgerond en zeker niet binnen de gezondheidszorg.

Mijn leven als OBN’er heeft mij de afgelopen 8 jaar met honderden mensen in contact gebracht met wie wij Leefstijl Gezondheidszorg besproken hebben. Ik weet 100% zeker dat wanneer 20 jaar geleden sprake was geweest van Leefstijl Gezondheidszorg, dat mijn leven er nu anders had uitgezien. Dan had ik waarschijnlijk maar één huwelijk gehad, ik al mijn kinderen nog zou zien en dat mijn financiële situatie de afgelopen 20 jaar een stuk gezonder was geweest dan nu. Mijn leven wordt al meer dan 20 jaar geregeerd door mijn psychische klachten. Het kan anders.

Manifest Leefstijl Gezondheidszorg
Op 5 augustus 2014 begon ik een actie tegen minister Schippers, het resultaat was meer dan 30.000 handtekeningen, niet genoeg. In 2019 realiseerde ik mij dat anti niet goed is. Vandaar het rapport van Stichting IGZ Plus. De petitie loopt al 6 jaar, maar ik houd vol. Ik hoop dat jij mij wilt helpen om onze gezondheidszorg te kantelen naar de goede kant. Een betere, betaalbare, inclusieve en duurzame gezondheidszorg: Leefstijl Gezondheidszorg.

Ga naar https://www.petities.com/het_roer_moet_om_in_de_gezondheidszorg, lees het Manifest en teken de petitie, op naar 100.000 handtekeningen van OBN’ers die het verschil willen maken. Deel de link met iedereen die je kent via Insta, Twitter, Facebook of LinkedIn.

Heb je vragen? Je kunt mij mailen of bellen, mijn gegevens staan hieronder. Doe jij ook mee met de Club100K? Op de invloed van de on-bekende Nederlander. Maak jij ook het verschil?

Meer info vind je op www.leefstijlgezondheidszorg.nl en www.manifestleefstijlgezondheidszorg.nl

Met positieve groet,

Martin Jan Melinga
Voorzitter Stichting IGZ Plus | Club100K
E: martinjan.melinga@igzplus.nl
M: 06 – 42 93 13 46

 

Geplaatst in Club100K, Manifest Leefstijl Gezondheidszorg, Mentale en fysieke gezondheid, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stelling 1: Vervang reguliere gezondheidszorg (Gezondheidswet) door Leefstijl Gezondheidszorg #Manifest #Leefstijl #Gezondheidszorg #Zorgverlener #Protocollen #Regelgeving#Coronacrisis

M  A  N  I  F  E  S  T | Vervang huidig zorgstelsel door Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) | Een manifest  is een weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een persoon of een groep, in dit geval Stichting IGZ Plus (voorheen Orange Monday) in de vorm van een petitie met de oorspronkelijke naam ‘Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg’.

Het Manifest is weergegeven in 11 stellingen die de  conclusies zijn van het Rapport ‘Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg’. Het door de corona-crisis ongelezen rapport met veel consequenties voor elke Nederlander. Waarom?

Stelling 1 | Manifest Leefstijl Gezondheidszorg | Vriend en vijand is het erover eens; het huidige zorgstelsel is onwerkbaar, kostenverhogend (met als resultaat een hogere zorgpremie), onnodige werkdruk voor zorgverleners (mede door onnodige protocollen) en wachtlijsten voor de zorgconsument.

Het huidige zorgstelsel is niet meer van deze tijd, niet voorbereid op de 21ste eeuw en dus aan vervanging toe. Hiervoor zijn heel veel redenen. Onze redenen zijn te lezen in bovengenoemd Rapport + Addendum. (R)evolutie in Gezondheidszorg.

Te downloaden via https://igzplus.nl/stichting-igz-plus#rapport. De belangrijkste punten worden  dit blog toegelicht. Wekelijks zal op deze plek één van de 11 stellingen worden besproken. Nu de belangrijkste punten in het kader van stelling 1 van het Manifest:

 1. Scheiding van lichamelijke (fysiek) en geestelijk (mentaal) gezondheidszorg onaanvaardbaar en slecht voor patiënten en cliënten (zorgconsumenten). Mentaal en fysiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen daarom niet separaat behandeld te worden. De dynamische omgeving heeft hier invloed op en behandelaars uit de complementaire dienstverlening dienen betrokken te zijn bij de behandeling en/of begeleiding van zorgconsumenten met mentale en fysieke klachten. Leefstijl Gezondheidszorg biedt hulp- en dienstverlening uit alle drie de gebieden (mentaal, fysiek, omgeving).
 1. Van gevolgbestrijding naar oorzaak en gevolg; gevolgbestrijding is eeuwenlang de maat geweest voor de zorgconsument. De 21ste eeuw vraagt om een andere aanpak. Meer dan 50% van de gezondheidsklachten bij werknemers zijn gerelateerd aan mentale klachten. Bij fysieke klachten is vaak primaire aandacht nodig van artsen, bij mentale klachten is per definitie, naast het symptoom, de oorzaak van belang. Bij ziekteverzuim wordt (nu nog) te weinig rekening gehouden met de privésituatie. Daarnaast hebben mentale klachten vaak fysieke klachten tot gevolg en vice versa. Leefstijl Gezondheidszorg speelt 100% in op oorzaak en gevolg.
 1. Samenwerking tussen mentale en fysieke gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en dienstverlening (o.a. sociaal-maatschappelijke). De huidige reguliere gezondheidszorg biedt nauwelijks samenwerking tussen zorgverleners in de drie hoofdgebieden. De huidige gezondheidszorg is als eilanden in een oceaan, we zien elkaar, maar bereiken elkaar niet.

De corona-crisis liet even zien dat het beter kan. Samenwerking blijft echter te veel ad hoc en zou structureel moeten zijn. Leefstijl Gezondheidszorg biedt dat automatisch. Daardoor ook meer werkplezier voor zorgverleners en betere resultaten voor de zorgconsument.

Stichting IGZ Plus heeft een rapport van 175 pagina’s geschreven waaruit bovenstaande stelling als belangrijkste uit de bus komt. Leesvoer voor iedere zorgverlener, beleidsbepaler of andere belanghebbende binnen en/of buiten de gezondheidszorg.

Waarom? Iedere burger betaalt elke maand zorgpremie, wanneer hij werkt betaalt hij, maar ook zijn werkgever over een percentage van het salaris. De zorgconsument verdient derhalve een betere, betaalbare, inclusieve en duurzame gezondheidszorg. Gezondheidszorg waar het individu én het collectief centraal zou moeten staan en niet het contract met de zorgverzekeraar. Daar draait het om!

Organisatorische wijziging Voor de duidelijkheid: de Nederlandse gezondheidszorg staat op zeer hoog niveau (top 10 van de wereld), maar het zou zoveel beter kunnen. Ook hier laat de corona-crisis zien dat onze gezondheidszorg te veel gevolg gericht is. Zorgconsumenten werden na herstel van corona naar huis gestuurd. Later bleek dat er op allerlei gebieden toch weer klachten kwamen, zowel mentaal als fysiek. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg was dit te voorkomen.

Financiële consequenties Leefstijl Gezondheidszorg Wanneer Leefstijl Gezondheidszorg ingevoerd wordt en actief is geworden, is er een besparing van 5 miljard per jaar op gezondheidszorg en de sociale euro mogelijk. Na 5-10 jaar is deze besparing zelfs 20 miljard. Een besparing van 5 miljard is een kleine € 300,- per jaar voor elke Nederlander, waardoor de zorgpremie uiteindelijk omlaag, in plaats van omhoog kan, zoals ook voor komend jaar weer is voorspeld.

Belangrijkste consequentie is, dat de kosten niet meer hoeven te stijgen, wat voor iedereen prettiger is. Deze stelling nummer 1 gaat over de gezondheidszorg zelf. Bij stelling 11 komt het zorgstelsel, inclusief de rol van de zorgverzekeraars, protocollen en regelgeving ter sprake. Dit moet (na 14 jaar, sinds starts van dit zorgstelsel) worden geëvalueerd.

De wet die minister Hugo de Jonge wil doorvoeren, waardoor er geen vrije keuze voor zorgverleners is, betreft een wet die haaks staat op Leefstijl Gezondheidszorg.

Voor de volledigheid hierboven  de 11 stellingen. Meer info en tekenen van het manifest gaat via https://manifestleefstijlgezondheidszorg.nl

Wij gaan er vanuit dat u vragen heeft omtrent deze belangrijke ontwikkelingen binnen gezondheidszorg. U kunt per mail of telefoon contact opnemen met Martin Jan Melinga.

Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg
Martin Jan Melinga (voorzitter)
E: martinjan.melinga@igzplus.nl
M: 06 – 42 93 13 46
W: https://igzplus.nl/ 

Geplaatst in #HetRoerMoetOM, #HRMO, #IGZplus, Addendum Leefstijl Gezondheidszorg, de heer Hugo de Jonge, DE NIEUWE REALITEIT, Fysiek en mentaal, Geestelijke Gezondheid, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM!, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Integrale Gezondheidszorg, Jouw gezondheid, Jouw Gezondheid is jouw belang, Mentale en fysieke gezondheid, Minister Hugo de Jonge, Nationaal Zorgfonds, Nationaal ZorgPlan, Open brief aan de minister van VWS, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, Psychiater Bram Bakker, Psychiater Esther van Fenema, Psychiater Jim van Os, Rapport Leefstijl Gezondheidszorg, Samen Sterk tegen Stigma, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Stichting Orange Monday, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, VitaliteitQuotiënt, Zelfstandig Professional, Zelfstandige zorgprofessional, zorgconsument, zorgverlener, zorgverzekeraar, Zorgverzekeraars, Zorgverzekering 2019, Zorgverzekering 2020, ZZP | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona-crisis vraagt om Leefstijl Gezondheidszorg – Download baanbrekend rapport | #persbericht

RAPPORT EN ADDENDUM: VAN HUIDIG ZORGSTELSEL NAAR LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

Op 20.02.2020 ontvingen Premier Rutte, Minister de Jonge en andere leden van het Kabinet, de fractieleiders van de Tweede Kamer en ruim 50 beleidsbepalers binnen en buiten de gezondheidszorg het rapport ‘Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg’.

Door de coronacrisis is het rapport niet gelezen. Het addendum van Stichting IGZ Plus was nodig. Het rapport is meer dan corona-proof en vraagt om directe aandacht van de beleidsmakers.

Nederland heeft naast een gezondheidscrisis, een economische crisis die 100 jaar niet is voorgekomen. Dit alles resulteert in een sociaal-maatschappelijke crisis die al groot is en groter zal worden naarmate de coronacrisis niet kan worden opgelost (vaccin).

CORONACRISIS VRAAGT OM LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
Op 20.02.2020 was Leefstijl Gezondheidszorg een optie, nu is het noodzaak geworden. De sociaal-maatschappelijke crisis veroorzaakt straks nog meer, nu veelal nog onzichtbare, gezondheidsproblemen. In het addendum worden voorbeelden gegeven van grote groepen mensen die dit zo ervaren, zoals mensen die zonder baan (zijn) komen te zitten.

Graag vragen wij uw aandacht voor zowel het rapport als het addendum. ‘Hoe groot is de invloed van COVID-19 op onze gezondheid en onze gezondheidszorg’ is de vraag die beantwoord wordt.

Download het addendum én het rapport via https://igzplus.nl/stichting-igz-plus#rapport.

MANIFEST
Teneinde het rapport te versterken en Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda te krijgen, heeft Stichting IGZ Plus een manifest met 11 stellingen gepubliceerd via https://manifestleefstijlgezondheidszorg.nl, gecombineerd met petitie ‘Het Roer Moet OM’, dat inmiddels door meer dan 32.500 mensen is getekend.

Wij gaan er vanuit dat u vragen heeft omtrent deze belangrijke ontwikkelingen binnen gezondheidszorg. U kunt per mail of telefoon contact opnemen met Martin Jan Melinga.

Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg
Martin Jan Melinga (voorzitter)
E: martinjan.melinga@igzplus.nl
M: 06 – 42 93 13 46
W: https://igzplus.nl/

PS: De ruim 50 beleidsbepalers hebben het addendum rond 20.06.2020 ontvangen. Bovenstaand persbericht is op maandag 22 juni 2020 verzonden naar pers en media, wij willen u de inhoud echter niet onthouden omdat deze belangrijk voor u is of kan zijn.

______________________________________________________________

Noot van het bestuur
Voor de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg is een vrije keuze voor uw zorgverlener noodzakelijk. Het is daarom onverantwoord dat Minister Hugo de Jonge probeert om de wet afschaffing vrije artsenkeuze middels een spoedwet door de Tweede Kamer te loodsen.

Stichting IGZ Plus steunt dan ook de 4 huidige petities aangaande dit onderwerp, w.o. die van de fysiotherapeuten die de petities gecombineerd hebben: https://www.fysiotherapiewetenschap.com/form/?url=petitie-behoud-vrijeartsenkeuze

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #HetRoerMoetOM, #HRMO, #IGZplus, #vrijeartsenkeuze, Addendum Leefstijl Gezondheidszorg, DE NIEUWE REALITEIT, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Jouw Gezondheid is jouw belang, Leefstijl Gezondheidszorg, Manifest Leefstijl Gezondheidszorg, Minister Hugo de Jonge, Premier Mark Rutte, Rapport Leefstijl Gezondheidszorg, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Zorgverzekering 2019, Zorgverzekering 2020 | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

“Schulden, wie beschermt mij?” Psychische klachten komen nooit alleen!

In 1997 kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis. Ruim 20 jaar geleden nog een redelijk onbekend fenomeen. De naam was toen nog ‘manisch depressief’ wat binnen mijn omgeving voor angstaanjagende reacties zorgde. Na een korte therapie kreeg ik lithium (medicijn) wat leek te werken.

Mijn leven veranderde echter wel. Het succes dat ik voorheen had bleef uit en resulteerde in korte tijd in een echtscheiding (1999) en een faillissement (2001). Mijn echtgenote had geen vertrouwen meer in iemand met zo’n ziekte. Ook zakelijk (ik was ondernemer) liet ik steeds meer steken vallen. In 2009 volgde een tweede scheiding. Inmiddels was ik in 2006 gestopt met mijn medicatie. Zonder medicatie ging het leven mij beter af, dacht ik. Niets was minder waar.

Vanaf 2009 ging mijn leven in een rollercoaster met hoge pieken (manisch, succes) en diepe dalen (zware depressies). Het eindstation was pas in de zomer van 2011. Het kon niet meer langer zo. Mijn derde relatie was onder mijn handen afgebroken en ik was inmiddels vader van 4 kinderen uit 3 relaties. Via een opname bij GGZ Altrecht (waar ook en passant een verkeerde diagnose werd gesteld) heb ik een psychologisch onderzoek laten uitvoeren om mijn (oude) diagnose weer te krijgen en mijn medicatie. Maart 2012 was het zover. Sinds die tijd ben ik stabiel, heb inmiddels een vaste relatie (bijna 7 jaar) met iemand die wel begrip heeft voor mijn diagnose. Eind goed, al goed?

Psychische klachten komen nooit alleen
Sinds 2012, oprichting van mijn stichting Orange Monday, probeer ik een voet aan de grond te krijgen binnen de Gezondheidszorg, specifiek GGZ. Psychische klachten komen namelijk nooit alleen, fysieke klachten meestal ook niet trouwens. Ik kan er over meepraten; sinds 2001, nu dus 18 jaar heb ik geen ‘normaal’ leven meer. Maatschappelijk niet, sociaal niet, onopgeloste schulden en altijd bezig zijn met mijn diagnose. Iemand met een bipolaire stoornis heeft niet zomaar weer een ‘normaal’ leven wanneer hij therapie en medicatie heef gekregen.

Er is sprake van een kwetsbaarheid die overigens nagenoeg elk mens heeft. We zijn geen machines. Wanneer het dan financieel en sociaal- maatschappelijk tegen blijft zitten, verandert er nooit iets. Ik heb, met hulp van mijn omgeving, mijn grenzen leren kennen, mijn lichaam leren kennen en mij leren wapenen tegen de invloeden uit mijn omgeving (zoals stigma).

En dan lees ik het blog “Schulden, wie beschermt mij? “via Psychosenet geplaatst via psychiater Jim van Os op LinkedIn. Dan denk ik: heeft de GGZ dan nog steeds niet geleerd dat psychische klachten nooit alleen komen. Dat een groot deel van deze mensen schulden hebben (die niet zomaar opgelost worden), te maken hebben met echtscheiding en zij geen werk meer kunnen vinden. Of juist door psychische klachten in deze situaties belanden. Dit geldt overigens voor ondernemers en werknemers.

In dit kader: mijn psychiater zei ooit tegen mij in de zomer van 2012: “u bent stabiel en kunt weer verder met uw leven”. Niets was minder waar. Ik had geen werk (bijstand), ik woonde bij mijn moeder van 80 jaar, ik zag mijn kinderen niet meer (geen omgangsregeling) en mijn schulden waren door lithium ook niet opgelost. De psychiater had zijn werk gedaan, de rest mocht ik zelf oplossen.

De Nieuwe GGZ & IGZ Plus
In 2015 sprak ik Jim van Os in Maastricht naar aanleiding van zijn boek “De DSM V voorbij | Persoonlijke Diagnostiek in de Nieuwe GGZ”. Er zijn veel overeenkomsten tussen De Nieuwe GGZ en IGZ Plus (mentaal, fysiek, omgeving). Over ons gedachtegoed zei hij: “Mooi geschreven, maar de GGZ is er nog niet aan toe Martin Jan”. Wanneer wel, vraag ik mij dan af. Zo snel mogelijk zeg ik, het blog “Schulden, wie beschermt mij .. “bewijst ons gelijk wederom.

Waar ons gedachtegoed, Leefstijl Gezondheidszorg, voor staat, leest u via www.igzplus.nl  van Stichting IGZ Plus. Laten wij er samen voor zorgen dat wij blogs zoals  “Schulden, wie beschermt mij?” de komende jaren niet meer (hoeven) lezen, omdat er aandacht aan wordt besteed. Dat geldt uiteraard ook voor mijn blog. De Nieuwe GGz bleek, tot nu toe, oude wijn in nieuwe zakken.

De GGZ staat er sinds 2015 slechter voor dan ooit. Waarom? Er is geen verandering en nauwelijks verbetering. Ondanks de inspanningen van Jim van Os blijft gevolgbestrijding hoog in het vaandel, oorzaken worden niet aangepakt.

Een betere en betaalbare Gezondheidszorg (inclusief GGZ)
Wat blijft is het feit dat ons gedachtegoed, ontstaan in de laatste 7 jaar, samen met anderen ontwikkeld, niet wordt ‘gezien’. Ik ben geen dokter die medicijnen gestudeerd heeft, ik ben een ervaringsdeskundige bipolaire stoornis, die NLP coach is geworden. Niet per se voor anderen, in eerste instantie vooral voor mijzelf.

Met mijn kennis en mijn ervaringen heb ik samen met Vitaliteit Groep Nederland de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze geeft de fysieke en mentale veerkracht weer om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk. En vooral, wat je eraan kan doen om jouw vitaliteit te verbeteren. Ik heb geleerd dat wanneer onze Vitaliteitfactor gemaximaliseerd is, ik het leven (met of zonder diagnose) beter aankan. Ik ben voorbereid. Nu nog een broodnodige wetenschappelijke bevestiging.

Ik blijf echter overtuigd van onze zaak. Er loopt zelfs al jaren een petitie (inmiddels ruim 32.500 handtekeningen). We hebben nog 7.500 handtekeningen nodig. Help jij mee? Samen kunnen we ons doel: ‘Een betere en betaalbare gezondheidszorg’ bereiken. Niet alleen gevolg bestrijdend, maar het oplossen van de oorzaken en werken aan preventie. Drie redenen om te tekenen:

 1. Voorkom nog meer stijging van zorgpremie en eigen risico
 2. Zorg dat mensen na ziekte weer ‘gewoon’ aan het werk kunnen
 3. Wees voorbereid door te weten hoe u ‘ervoor staat’

Het lijkt simpel en dat is het ook!
Meer weten? Mail naar martinjan.melinga@vitaliteitgroep.nl

Meer weten over onze petitie? Check www.hetroermoetomin.nl. Je kunt ook op bovenstaande afbeelding klikken en gelijk tekenen, ruim 32.500 mensen gingen jou voor.

Thanks en groet, Martin Jan Melinga

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #HetRoerMoetOM, #HRMO, #IGZplus, Bipolaire Stoornis, Burn-out, Diagnose, DSM 5 (Nederlandse vertaling), Echtscheiding, Faillissement, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM!, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Integrale Gezondheidszorg, Jouw Gezondheid is jouw belang, Mentale en fysieke gezondheid, Mentale Kwakzalverij, Minister Bruno Bruins, Minister Hugo de Jonge, Minister van VWS, Omgangsregeling kinderen, Over Martin Jan Melinga, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, Psychiater Bram Bakker, Psychiater Esther Fenema, Psychiater Esther van Fenema, Psychiater Jim van Os, Psychiater Menno Oosterhoff, Psychiater Ralph Kupka, Psychische diagnose, Psychische klachten, Schulden, Schuldhulpverlening, Vitaliteit Groep, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg, zorgconsument, zorgverlener, zorgverzekeraar, ZZP | Een reactie plaatsen

Verkeerde diagnose van psychiater @EsthervanFenema : mentalekwakzalverij van coach op basis van merkwaardig onderzoek. Waar gaat dit nu echt over?

Ik heb sinds 2013 ruim 400 blogs geschreven. Sommige werden heel goed gelezen, andere te weinig. Het blog ‘Psychiater Esther van Fenema heeft coach nodig’ spande echter de kroon, niet qua lezers, wel qua hoeveelheid, kwalitatief commentaar. En voor deze zomer, komkommertijd, veel gelezen bovendien.

Wat ik kan vaststellen, is dat mijn blog, als reactie op  het artikel van Psychiater van Fenema in Medisch Contact ‘Mentale Kwakzalverij’ oproept de volgende vraag te stellen: ‘Waar gaat dit nu echt over’. Gaat dit over coaches die niet opgeleid zijn (cijfers graag), gaat dit over de grote groei van het aantal coaches sinds 2000? Gaat dit over het feit dat mensen steeds meer en vaker psychische klachten hebben en er een Nationaal Stressdebat nodig is? Of gaat dit over ….

Mentale Kwakzalverij
Van Fenema geeft op Twitter aan dat zij de discussie aan wil gaan, ik ben er klaar voor. Laten wij beginnen met de definitie:

“Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Ook het toepassen van betwiste medische handelingen door bevoegde artsen wordt wel als zodanig beschouwd. Kwakzalverij wordt veelal gezien als boerenbedrog en oplichterij. De mensen die kwakzalverij beoefenen, worden kwakzalvers genoemd.”

Ik spreek nu even voor mijzelf, maar waarschijnlijk ook voor tienduizenden coaches: ik heb nog nooit onbevoegd de geneeskunde uitgeoefend binnen de huidige definities en regels. Ik ben geen arts, ik doe niet het werk van artsen (het stellen van een diagnose) en wil niet als arts beschouwd worden. Kortom; voor het grootste deel van alle coaches zal hetzelfde gelden, anders waren wij wel medicijnen gaan studeren.

Coaches beschuldigen van ‘Mentale Kwakzalverij’ heeft dan ook geen onderbouwing en vraagt daar wel om. Anders zouden coaches, zoals ik, zonder onderzoek, beschuldigd worden van oplichterij. Ik voel mij derhalve niet aangesproken. Psychiater van Fenema schetst een eenzijdig beeld van coaches, gaat er vanuit dat coaches nauwelijks opgeleid zijn. Met dit beeld worden zorgconsumenten (cliënten) benadeeld en onterecht verontrust. Wat een psychiater beweert zal wel waar zijn, toch. Zij heeft toch gestudeerd? Een verkeerde diagnose.

Wildgroei coaches gebaseerd op onderzoek NVAB en NIP
Omroep Max en psychiater van Fenema vonden het onderzoek blijkbaar betrouwbaar genoeg om aan een miljoenen publiek te presenteren. Van Fennema, zelf gepromoveerd, zou toch beter moeten weten. NVAB, de Vereniging van Bedrijfsartsen (die geen nieuwe bedrijfsartsen kunnen vinden) en de NIP, vereniging van psychologen, van wie een groot deel ook coach is (maar dan wel geschoold??) nemen niet eens de moeite om de resultaten op hun eigen websites te plaatsen.

Onderzoeken zoals gepresenteerd door Omroep Max en bevestigd door Esther van Fenema moeten verboden worden. Mensen (zorgconsumenten) worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Dat er ‘coach-kwakzalvers’ rondlopen, dat zal zo zijn, maar dat geldt ook voor veel andere beroepen op het snijvlak van gezondheidszorg (en daarbuiten).

Het noemen van Medium Miranda en E-Healer Katz in deze context slaat dan ook nergens op en Van Fenema neemt daardoor ruim 60.000 coaches mee in het beschuldigen van mentale kwakzalverij. Overigens is de GGZ  de tak van de Gezondheidszorg met de meeste klachten (ruim 10.000 per jaar), waarbij mensen zelden in hun gelijk worden gesteld of procedures starten. Een ongenuanceerde uitspraak van Van Fenema dat mij brengt op het derde punt.

Ongeschoold met je tengels aan andermans brein zitten is bepaald niet zonder risico’s
Psychiater Esther van Fenema denkt (nee, weet) dat zij WEL geschoold is om ‘zonder risico’ met haar tengels aan andermans brein te kunnen zitten. De waanzin ten top. In 2012 kwam ik in contact met psychiater Ralph Kupka en hij vertelde mij dat ‘wij’ slechts 5% weten van het functioneren van ons brein. Het getuigt dan ook van arrogantie van Van Fenema om te denken dat ZIJ wel, zonder risico, met haar tengels aan ons brein mag zitten.

De meeste coaches (zoals ik) hebben cliënten die een gefaalde behandeling (uitbehandeld?) hebben gehad in de GGZ, mensen waarvan het gedrag veranderd kan worden om te  voorkomen  dat ze ‘fouten’ opnieuw maken (preventie) en mensen die bepaalde eigenschappen van zichzelf willen versterken om minder kwetsbaar te zijn voor mentale klachten (stress, burn-out et cetera). Geen mensen met zware DSM stoornissen.

Veranderende GGZ
Het is veel genoemd; het aantal coaches is sterk gegroeid door een falende GGZ, lange wachtlijsten, te weinig psychiaters. Het beste voor de GGZ (met uitzondering van TBS) is dat zij wordt opgenomen binnen de Algemene Gezondheidszorg, zeg maar de oude PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). Psychische klachten komen nooit zomaar, worden niet alleen veroorzaakt door genen.

Klik op de afbeelding en doe de test!

Klachten (fysiek én mentaal) worden veelal veroorzaakt door mentale en fysieke gesteldheid i.c.m. omgevingsfactoren. Meer aandacht voor fysieke klachten van iemand met psychische klachten (en hun omgevingsfactoren) zorgt voor een sneller herstel van de cliënt en andersom ook. Reden te meer om als GGZ-cliënt naar het ziekenhuis te gaan, toch?

Brede discussie noodzakelijk, wanneer dat is wat Esther van Fenema wilde bereiken met ‘haar diagnose’, dan is dat prima. Anders is het uithalen naar een andere beroepsgroep en dat is onkies.

Tenslotte, saillant detail
Precies één jaar geleden kwam GGNet (GGZ-instelling) met een bijzonder intern rapport (https://www.skipr.nl/actueel/id35517-kwart-ggz-clienten-krijgt-verkeerd-etiket-opgeplakt.html). Een kwart van de cliënten in de GGZ heeft volgens GGNet een verkeerde diagnose. En het erge is nog dat door deze verkeerde diagnoses de herstelkansen van cliënten wordt verkleind. Klik op bovenstaande link en lees het zelf.

Wijzen naar een ander? Wanneer je met één vinger wijst naar een ander, wijzen 3 vingers naar jezelf. Ik stel voor serieus in gesprek te gaan over psychische (mentale) klachten om gezamenlijk tot de beste oplossing voor zorgconsumenten te komen. Mijn telefoonnummer is bekend.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

PS: Lees ook mijn eerste blog ‘Psychiater Esther van Fenema heeft coach nodig

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, Campagne Check Je Vitaliteit, Check Je Vitaliteit, De verwarde man, Depressie, Diagnose, Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Vitaliteit Groep NL, Geestelijke Gezondheid, Gezond werk zonder stress, Gezondheidszorg, Jouw Gezondheid is jouw belang, kosten gezondheidszorg op hol, Landelijk Platform Gezondheidszorg, Lichamelijke Gezondheidszorg, Mentale en fysieke gezondheid, Mentale Kwakzalverij, Psychiater Bram Bakker, Psychiater Esther van Fenema, Psychiater Jim van Os, Psychiater Menno Oosterhoff, Psychiater Ralph Kupka, Psychische diagnose, Psychische klachten, Samen Sterk tegen Stigma, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, voorkom depressie en burn-out, Voorkom werkstress, Zelfstandig Professional, zorgconsument, zorgverlener, zorgverzekeraar | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Psychiater @EstherVanFenema heeft coach nodig

Wie is Esther van Fenema? Wanneer we naar haar profiel op Twitter kijken, zien wij 3 dingen: Psychiater | Opiniemaker | Violist.  Ik volg Esther van Fenema al een tijdje, zij mij ook. Wij zijn allebei werkzaam binnen de Gezondheidszorg, ik als ervaringsdeskundige binnen GGZ, oprichter van Orange Monday en actief als NLP coach. Esther is  één van de ruim 3.700 psychiaters in Nederland (gepromoveerd nog wel), waarvan ik er meerdere heb mogen ontmoeten in mijn leven. Waar ik mij meer ongerust over maak, is het feit dat zij ‘opiniemaker’ is.

Ik ken Esther als iemand die regelmatig zeer kritisch, soms hard bewegingen, organisaties of mensen op de korrel neemt, vaak samen met sidekick psychiater Bram Bakker. (Of is het andersom?) Wat is een opiniemaker?

Definitie: een opinieleider of opiniemaker is iemand die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt. Dit doet de opinieleider door via de massamedia zijn mening te verspreiden en/of het debat aan te wakkeren over actuele zaken. Ester van Fenema heeft er echter een sport van gemaakt en dat doet ze vaak wel goed. Soms echter niet.

Mentale Kwakzalverij = 4.500 coaches (en meer)
Op dinsdag 9 juli 2019, introduceerde zij een nieuwe term binnen de gezondheidszorg: ‘mentale kwakzalverij’. Ik moest eerst even goed lezen. Gebruikt een gerenommeerde psychiater het woord kwakzalverij? En naar wie dan? In het programma Nationaal Stressdebat noemde zij deze term aan tafel met 3 coaches die te beduusd waren om adequaat te reageren.

Er volgden nog een paar tweets van gelijkgestemden (o.a. NRC en Volkskrant)  die Esther van Fenema in haar gelijk stelden, coaches moeten weten waar ze mee bezig zijn, zijn slecht opgeleid en, ik geef toe de mooiste: “Het brein is geen zwarte doos waar iedereen maar met zijn tengels aan kan zitten.” Daar heeft ze gelijk in.

De vraag is wie daar nu echt voor gekwalificeerd is. Er werken meer dan 1 miljoen mensen in de Gezondheidszorg (inclusief de GGZ), die elke dag ‘met hun tengels aan het brein van hun patiënten zitten’. Maar goed, het is komkommertijd, de media had dit kunnen oppakken, vanwege de hittegolf gebeurde dat niet. Echter, Esther van Fenema legt onbewust wel een vinger op een zere wond, te weten: het falen van de huidige GGZ.

Heeft de GGZ nog toekomst?
Waarom deze felle reactie van een psychiater op een (deel van een) beroepsgroep? Ze noemde in de uitzending zo’n 4.500 stress- en burn-out coaches, ik voel mij derhalve niet aangesproken. Nederland telt ondertussen meer dan 60.000 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven coaches. Wat één ding betreft heeft ze 100% gelijk. De wildgroei aan coaches dient beteugeld te worden, er dient één registratiesysteem te komen waarbij coaches moeten voldoen aan basiscriteria. Echter, net als de titel ‘psycholoog’ niet beschermd is, geldt dat ook voor een coach. Een coach kan zich wel registreren als specifieke coach.

Vanuit de GGZ (psychiater, psycholoog et cetera) is er ook een flinke stroom naar het ‘beroep’ coach. Veel medewerkers uit de GGZ zien de GGZ vervallen tot een branche waarin alleen de ‘zware’ gevallen nog worden behandeld en de minder zware gevallen via ambulante zorg, lokale psychiaters of psychologen of … coaches worden begeleid.

Doordat de GGZ in de huidige vorm geen toekomst heeft, ontstaat de behoefte aan laagdrempelige begeleiders of behandelaars die wel tijd hebben voor een cliënt, die zich verdiepen in de achtergrond van de cliënt en die (wanneer dat nodig is) de stap naar de psychiatrie wel maken. Ik heb toch een andere definitie van kwakzalverij.

Ik dacht: het loopt niet zo’n vaart
Ik had rondom 9 juli al willen reageren op deze ‘mentale kwakzalverij’, maar heb even gewacht. Het bleef rustig tot afgelopen woensdag 31 juli 2019. Esther kon het toch niet laten om een complete beroepsgroep alsnog een sneer te geven. En hoe! Ze had een mailtje gekregen van een medium die haar gelukkig kon maken. Dat kan sowieso niet, dat moet je zelf doen, maar dat terzijde. Een medium in de hoek plaatsen van ‘mentale kwakzalverij, ik vind het prima.

Ze vond het echter WEER nodig om de wildgroei aan coaches te benoemen, nu onderbouwd met een onderzoek van bedrijfsartsen en psychologen. Het komt mij voor als een onderzoek waarbij mensen uit de eigen beroepsgroep het onderzoek doen en hun eigen antwoord bevestigen. De kritische vraag die blijft: waarom? Wat hebben al die coaches misdaan. Hoeveel klachten zijn er binnen gekomen. Hoe verhoudt zich dat tot psychiaters en psychologen

Psychiaters kapitein op een zinkend schip
De indruk die bij mij achterblijft is één van de kapitein van de Titanic. Wetend dat het schip zinkend is en tot het laatst de schuld neer blijven leggen bij anderen (in dit geval). Geen eigen verantwoordelijk nemen, niet zelfkritisch zijn, vanuit een ivoren toren willen regeren over een grote beroepsgroep die (in de meerderheid) het beste voor heeft met zijn of haar cliënt. Die hard moet werken om klanten te verkrijgen. De GGZ krijgt ze ‘gewoon doorgestuurd’, dat is bij coaches niet het geval. Jammer dus van de stelling ‘mentale kwakzalverij’.

Samenwerking is noodzaak. Niet om de GGZ te redden, die is op sterven na dood, maar om samen te werken naar de realisatie van een andere vorm van mentale gezondheidszorg. Zelf zie ik daar graag de combinatie met fysieke gezondheidszorg en samenwerking met hulp-/dienstverleners uit de hoek van de omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren (zoals scheiding, pesten, schulden et cetera) die mentale en fysieke klachten (kunnen) veroorzaken.

Tenslotte
Opiniemaken over de rug van anderen is niet mijn stijl. Bovendien, Nederland en alle mensen met (lichte tot zware) mentale klachten hebben de psychiaters én de coaches nodig. Mijn psychiaters hebben juist niet gebracht wat nodig was (wel een foutieve diagnose) en ik ben blij dat die coach er wel voor mij was.

Reden voor mij om ervaringsdeskundig NLP Coach te worden. Mijn ervaring gebruiken om mensen het juiste pad te laten zien. Niet helpen, iedereen moet het uiteindelijk zelf doen, met of zonder coach of psychiater. En Esther, ik ga graag het gesprek met je aan.

Met positieve groet,

Martin Jan Melinga

 

 

 

 

Geplaatst in #HetRoerMoetOM, #Werkstress, Blue Monday, Burn-out, DE NIEUWE GGZ, DE NIEUWE REALITEIT, Depressie, Diagnose, DSM 5 (Nederlandse vertaling), Geestelijke Gezondheid, Gezond werk zonder stress, Gezondheidszorg, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Integrale Gezondheidszorg, Jouw Gezondheid is jouw belang, Landelijk Platform Gezondheidszorg, Mentale Kwakzalverij, Nationaal Stressdebat, Nationaal ZorgPlan, Psychiater Bram Bakker, Psychiater Esther van Fenema, Psychiater Jim van Os, Psychiater Menno Oosterhoff, Psychische diagnose, Psychische klachten, Skipr, Stress, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg | Tags: , , , , | 3 reacties

Schokkend: ‘Nazorg ex-kankerpatiënten schiet ernstig tekort’ | 800.000 Nederlanders overleven kanker, maar hebben daarna geen leven meer. Falen gezondheidszorg en samenleving. Tijd voor Leefstijl Gezondheidszorg

Geschokt las ik het artikel van de NOS van afgelopen vrijdag; 800.000 Nederlanders krijgen onvoldoende of geen nazorg na ‘genezing’. Hieronder de twee 1e alinea’s uit het artikel van de NOS. (Link naar volledig artikel onderaan dit blog.)

Hoe is het mogelijk
Bovenstaande kop is van het artikel op de NOS-website vrijdag van 12 april 2019. Alle nationale media volgden snel. Het gaat tenslotte om ruim 800.000 mensen met partners, gezinnen, werk en andere sociaal-maatschappelijke verbindingen.

De basis is een grootschalig onderzoek “Kanker in Beeld – Over leven met en zonder kanker”.  Een 55 pagina’s tellend rapport waarin duidelijk wordt dat het niet goed is gesteld met de mentale en fysieke gezondheid van ex-kankerpatiënten en zij tevens sociaal-maatschappelijke problemen hebben, o.a.  werk en financiën. Klik op de link om het rapport te downloaden. 

In en in triest en schokkend
Mensen overwinnen kanker (o.a. door steeds betere zorg) en artsen zijn alleen gefocust op de genezing van deze mensen. Onderzoek en ontwikkeling van apparatuur staat boven de vitaliteit van de patiënten zelf. “Wanneer zij maar beter worden.” Het klinkt hard en is ook hard. Naast ex-kankerpatiënten hebben ook de huidige kankerpatiënten, die straks hopelijk ook ex-patiënt zijn, hier last van. Alles draait om genezing. Nauwelijks iemand houdt zich bezig met ‘daarna’, al helemaal de patiënt zelf niet, die staat in ‘overlevingsmodus’.

De groep van 800.000 Nederlanders gaat ver over de 2 miljoen (of meer). U zult zeggen: ‘dat kan niet waar zijn’. Niets is minder waar. Denk aan patiënten (zorgconsumenten) met hart-, nier-, lever- of darm- (of andere fysieke klachten) problematiek en de grote groep van mensen met een (ernstige) psychische stoornis zoals autisme, ADHD, borderline, bipolair, schizofreen of andere stemmings- of persoonlijkheidsstoornis.

Alles draait om beter worden
Helaas heb ik het zelf mogen meemaken. Mijn bipolaire stoornis bracht mij 7 jaar geleden op de rand van bankroet, mijn relatie verbroken, mijn kinderen niet meer zien, geen eigen huis. Ik bespaar u de details. Anno 2019 heb ik (zonder hulp van de GGZ, Zorg of maatschappelijk werk) mijn leven deels weer op de rit. De schade uit het verleden blijft mij echter achtervolgen, maar … ik ben wel al 7 jaar stabiel. Dat is natuurlijk fijn, ‘genezen’ van één van de ernstige GGZ-diagnoses. Ik heb mij afgevraagd wat dat mij heeft gebracht.

Lang dacht ik dat ik de enige was die in zo’n situatie zat. Nu weet ik beter. Ik heb honderden mensen gesproken die in een vergelijkbare situatie zaten. De reden dat ik in 2017 Stichting IGZ Plus (www.igzplus.nl) Leefstijl Gezondheidszorg heb opgericht.

De gezondheidszorg dient op een andere manier om te gaan met cliënten en patiënten, oftewel: zorgconsumenten. De zienswijze van IGZ Plus wordt door de gesprokenen logisch gevonden, maar vaak ook niet te realiseren en te duur.

Het tegendeel is waar. Leefstijl Gezondheidszorg is sneller, beter en goedkoper. 800.000 Nederlanders (en de rest) zouden beter af zijn (geweest) met IGZ Plus, al is het (op dit moment) voor velen mosterd na de maaltijd. Wij zijn dus ‘blij’ met dit rapport. Nu nog de toepassing.

Je bent gezond of ziek
In onze maatschappij is het ‘het één of de ander’. Zo lang je ziek bent, staat de maatschappij/je omgeving voor je klaar, verzorging, ontvang je een ziektewet- of bijstandsuitkering. Men leeft met je mee. Totdat het ‘te lang’ gaat duren. Werkgevers hebben steeds minder vertrouwen in hun ‘zieke’ medewerker en wanneer hij terugkomt op de werkplek wordt hij beschouwd als een zwakke schakel, wel of niet ‘genezen of stabiel’. Een werkgever heeft liever dat je nooit (ernstig) ziek bent geweest.

Het nadeel hiervan is dat werknemers vaak hun klachten voor zich houden, niet delen met een werkgever. Dat zou je je baan kunnen kosten tenslotte. Tegenwoordig kan een werkgever ook ontslaan als iemand ziek is. Zeker als de poort van de WIA in zicht is. Mensen die ziek waren, maar ‘genezen’ zijn, worden niet volwaardig geaccepteerd door onze samenleving. Dat geldt ook bij het verkrijgen van een hypotheek of financiering (gezondheidsverklaring) en wanneer je een aantekening hebt bij BKR (door hoge kosten ziekte) kan je financiering helemaal vergeten. Juist de overlevenden van ziekten zitten dus in de hoek waar de klappen vallen.

Leefstijl Gezondheidszorg  (LGZ)
Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) gaat verder dan alleen de gehoopte genezing van de zorgconsument, die moet natuurlijk maximaal zijn. LGZ staat voor de menselijke kant van genezing. Ziek zijn heeft nu 3 fases:

 1. De voorfase: klachten dienen zich aan, huisarts wordt bezocht en verwijst door naar specialisten die voor behandeling en, hopelijk, genezing zorgen.
 1. Behandeling: wat er ook voor behandeling is (dit kan ook begeleiding zijn), de zorgconsument is op dat moment uitsluitend bezig met de behandeling, soms misschien te veel.
 2. Nazorg: de behandeling is wel of niet aangeslagen en de zorgconsument gaat weer verder met zijn leven. Wanneer de behandeling niet aanslaat, kan een second opinion worden aangevraagd. In het ergste geval heeft de zorgconsument behoefte aan begeleiding naar levensbeëindiging.

Artsen zijn niet opgeleid om fase 1 en 3 te verzorgen. Zij zijn opgeleid om zorgconsumenten gezond te maken. In ziekenhuizen is iedereen patiënt, terwijl zij zorgconsument zouden moeten zijn. Een zorgconsument die voorbereid is op alle drie de fases. IGZ+ staat voor die begeleiding en behandeling.

Het gaat te ver om alles in één blog te verpakken. U hoort nog van mij. Voor ons is het rapport een bewijs van onze visie en we gaan graag in gesprek met zowel het Integraal Kanker Centrum als de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Er moet wat veranderen. Deze situatie is mensonterend en treft miljoenen mensen.

Wanneer iedereen de petitie ‘Het Roer Moet OM’ in de Gezondheidszorg tekent, is Leefstijl Gezondheidszorg sneller gerealiseerd en kunnen (ex-)patiënten sneller worden geholpen.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

PS: Link artikel NOS ‘Nazorg ex-kankerpatiënten schiet tekort

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #Gezondheidsfilosoof, #HetRoerMoetOM, #IGZplus | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Burn-out van de Gezondheidszorg, een kwestie van tijd … #denieuwerealiteit

Ik maak mij zorgen. Niet per se voor mijzelf, maar voor alle Nederlanders. De Gezondheidszorg is overspannen, maar op de politieke agenda komt gezondheidszorg onvoldoende voor. Het klimaat, onderwijs, veiligheid, migratie en koopkracht zijn de grote issues bij verkiezingen, maar ook in de Tweede Kamer. Na de blanco cheque (geregeld via Hugo Borst en de zijnen) voor de Ouderenzorg lijkt het alsof het goed gaat in Nederland met de Gezondheidszorg. Niets is minder waar!

Wat is Gezondheidszorg?
Voor de duidelijkheid Gezondheidszorg wordt uitgevoerd door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en wordt uitgevoerd door twee ministers: Hugo de Jonge en Bruno Bruins, aangevuld met staatssecretaris Paul Blokhuis. Hun motto op de site van VWS:

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.

Een prachtig motto. Wat mij verbaast, is dat tijdens de periode van Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin van Rijn ‘niets goed’ ging en het blijkbaar ‘nu wel goed’ gaat. Dat kan dus niet! Wat is er nu aan de hand. De media-aandacht gaat vooral naar klimaat, veiligheid en migratie, zoals al eerder aangegeven. In de periode 2014-2017 stond dagelijks iets in de krant over (het falen) van de Gezondheidszorg, nu is het windstil. Bizar en de nieuwe realiteit!

Burn-out een epidemie
Wat is burn-out? Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor de bezigheden op het werk, op school en/of thuis.

Kan een complete branche een burn-out krijgen? JA! Net als bij een bedrijf dat failliet gaat, de medewerkers willen wel, maar kunnen niet meer. Er is te weinig geld, leidinggevende zijn niet meer geïnspireerd, hebben geen visie meer op de toekomst of hebben het zinkende schip verlaten.

Burn-out; 1 op de 5 medewerkers in Nederland heeft klachten. Inmiddels hebben jaarlijks 700.000 mensen een burn-out (een epidemie en nauwelijks serieuze aanpak). Een verhoogde kans wanneer je werkt bij de politie, het onderwijs en … de gezondheidszorg. Alle drie overheid gerelateerde organisaties.

Niet toevallig! Juist deze drie organisaties zitten in de fase van ‘wel willen, maar niet kunnen. Je kunt op dit moment miljarden stoppen in bijvoorbeeld het onderwijs en gezondheidszorg, wanneer je echter geen goede visie hebt en er te weinig mensen zijn die WILLEN werken in de branche, dan is een burn-out, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie dichtbij met gevolgen voor iedere Nederlander.

Burn-out van Gezondheidszorg, een kwestie van tijd
Terug naar GGZ, Zorg en Welzijn, oftewel: Gezondheidszorg. Als er één branche in Nederland is waar geen of te weinig visie is voor de toekomst, dan is het de Gezondheidszorg. In de jaren 70 van de vorige eeuw was al bekend dat wij met zijn allen ouder worden. Ook toen in 2006 het nieuwe Zorgstelsel werd geïntroduceerd (wat alles beter zou maken), wisten de bewindslieden dat de kosten steeds hoger zouden worden (ondertussen meer dan verdubbeld sinds 2006). Het was toen ook al bekend dat het steeds sneller ging met de ontwikkeling van (de kosten van) technische/medische hulpmiddelen.

De bewindslieden van Gezondheidszorg houden hun ogen dicht en laten zien wat er WEL goed gaat. Tegen beter weten in laat minister Hugo de Jonge ons via zijn berichten op Facebook en zijn vlogs kennismaken met lokale instanties die het goed doen. Prachtig, het is echter allemaal schone schijn. Even de belangrijkste problemen op een rijtje:

 1. Het aantal vacatures in de Gezondheidszorg is hoger dan ooit
 2. De decentralisatie naar de Gemeenten (2015) geeft nog steeds problemen
 3. Ouderenzorg is beneden alle peil; o.a. te weinig zelfstandige woonruimte en personeel
 4. Geen of nauwelijks integrale benadering cliënten en patiënten
 5. Kosten gestegen van € 50 miljard (2006) naar € 100 miljard (2018).

Kortom; het is wachten op een burn-out in de grootste en belangrijkste branche van Nederland. Bijna 2 miljoen mensen werken voor onze gezondheid. Waardering is er onvoldoende, visie naar de toekomst ontbreekt, psychische klachten maken een steeds groter deel van onze gezondheidsklachten uit. Hoe kunnen wij onze Gezondheidszorg zo verkwanselen. Bizar en de nieuwe realiteit.

Wanneer de bewindslieden van VWS in de raad van bestuur van een grote onderneming hadden gezeten, waren zij al lang ontslagen. Verdubbeling kosten,  geen oplossing voor de problematiek.

Petitie het Roer Moet OM
In 2014, tijdens het bewind van minister Schippers, introduceerde Stichting Orange Monday de petitie ‘Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg’, omdat het nodig was. Tot 2018 kreeg de petitie ruim 30.000 handtekeningen en waren wij op weg om de petitie in te leveren bij de Tweede Kamer.

Het stokte bij de komst van minister Hugo de Jonge, het leek alsof hij een kans kreeg van de bevolking. Echter, na ca. 2 jaar is bijna niets verbeterd. Het verband tussen psychische en lichamelijke gezondheid is aangetoond, de kostenbesparing ook, maar Integrale Gezondheidszorg is verder weg dan ooit. Vorige week lanceerden wij filosofie en de website van Stichting IGZ Plus (www.igzplus.nl). Vandaag roepen wij jou op om mee te helpen deze IGZ Plus te realiseren.

Ga naar www.hetroermoetomin.nl en teken de petitie. Nog 7.500 te gaan om de petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer (tussenstand 32.647 handtekeningen). Tijd voor lange termijn visie op onze Gezondheidszorg, tijd voor een betere en betaalbare Gezondheidszorg. Eens? Voorkom een burn-out (of erger) van onze Gezondheidszorg en teken de petitie.

Met positieve groet, Martin Jan Melinga

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #Gezondheidsfilosoof, #HetRoerMoetOM, #IGZplus, #zorgomdezorg, de heer Hugo de Jonge, DE NIEUWE GGZ, DE NIEUWE REALITEIT, eigen risico zorgverzekering, Faillissement, Fysiek en mentaal, Gezondheidszorg, Het roer gaat OM!, Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg, Hugo Borst, Integrale Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Mentale en fysieke gezondheid, Minister Bruno Bruins, Minister Hugo de Jonge, Minister Schippers, Minister van VWS, Open brief aan de minister van VWS, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, Staatssecretaris Paul Blokhuis, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Time To Change NL, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Vitaliteit Groep Zwolle, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg, zorgconsument, zorgverlener, zorgverzekeraar, Zorgverzekering 2019 | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Einde van huidige vorm Gezondheidszorg in zicht! GGZ wordt opgeheven, IGZ+ geïntroduceerd #denieuwerealiteit

Opheffen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in zicht? Dit is geen 1 april grap! Lees verder en oordeel zelf.

De huidige gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar een gescheiden gezondheidszorg. Zorg, GGZ en Welzijn zijn drie zelfstandig opererende gezondheidszorgdiensten die niet (of nauwelijks) met elkaar samenwerken en daardoor zorgen voor een onvolledige gezondheidszorg in Nederland.

Even terug in de tijd. Waarom is die Gezondheidszorg gescheiden? Omdat in de 19e eeuw artsen vonden dat geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg een andere begeleiding en/of behandeling nodig hadden.

Welzijn was er toen nog niet. De medici maakten toen de grote fout om twee belangrijke dingen te scheiden, waarvan wijsgeer en filosoof Plato (427-347 v.Chr) al zei dat het een twee-eenheid was die niet te scheiden is. Plato had en heeft gelijk. Tijd voor een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg met werken in een drie-eenheid.

Gescheiden zorg is geen volledige zorg
Het streven naar gezondheidszorg die maximale zorg verleend, is de reden voor oprichting van Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Het doel van stichting IGZ+ is:

“Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk
realiseren van integrale gezondheidszorg (plus) in Nederland,
dit in de ruimste zin van het woord.”

Wat betekent IGZ+? Gezondheidsklachten zijn niet separaat te bekijken, de klachten van mensen bestaan (bijna) altijd uit de volgende 3 elementen:

Deze  3 elementen ( Mentaal | Fysiek | Omgeving ) hebben dagelijks invloed op elkaar  en staan met elkaar in verbinding (vandaar de pijlen in de afbeelding). Zowel bij positieve ontwikkelingen als bij bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Lees meer hierover via deze link (https://igzplus.nl/zorgconsument-dat-bent-u)

Toelichting: met een goede mentale conditie kunnen lichamelijke klachten beter worden ‘opgevangen’. Andersom ook; ben je lichamelijk fit, kunnen klachten als burn-out en depressie veelal worden voorkomen of bijdragen aan een sneller herstel. Omgevingsfactoren kunnen negatief of positief weken bij lichamelijke of psychische klachten. Heb je een goed sociaal netwerk (familie, vrienden e.d.) zal herstel van zowel lichamelijke als psychische klachten over het algemeen sneller verlopen.

Hoe naar een nieuwe, integrale gezondheidszorg
Stichting IGZ heeft hier al jaren over nagedacht en acht de tijd rijp om nu, 1 april 2019, het plan voor het realiseren van IGZ+ te lanceren.

Gezien het feit dat de gezondheidszorg al meer dan 100 jaar op de huidige wijze werkt is op een andere manier werken wel even wennen voor de ruim 17 miljoen zorgconsumenten, de ruim 2 miljoen zorgverleners binnen IGZ+ en de politiek, die de gezondheidszorg dient te veranderen. Net zoals bij het klimaatbeleid (2030-2050) duurt het nog wel even voordat doelstellingen kunnen worden behaald. Het is wel noodzaak om nu te beginnen.

Voorlichting | 2019 – 2022
Voor de voorlichting neemt stichting IGZ+ 3 jaar. Dit zijn 3 belangrijke jaren om mensen uit te leggen dat iedereen beter af is met een nieuwe vorm van Gezondheidszorg. De praktijk wijst uit dat een integrale aanpak nodig is om kosten te besparen en betere zorg te verlenen.

Voorlichting zorgconsument
Net zoals bij de huidige gezondheidszorg houdt de huisarts de belangrijke rol van poortwachter. De meeste mensen met klachten gaan en blijven naar de huisarts gaan. Wat wel belangrijk is, is dat mensen zo snel mogelijk met hun klachten naar de huisarts gaan om te voorkomen dat klachten  verergeren of wellicht om (ernstige) klachten te voorkomen.

Daarvoor heeft stichting IGZ+ de campagne ‘Check Je Vitaliteit’ gelanceerd. Het thema van de  campagne is ‘Jouw gezondheid, jouw belang!’. De basis van deze campagne is een gratis test.

Voorlichting zorgverlener
Binnen IGZ+ hebben de huidige zorgverleners binnen GGZ en Zorg min of meer dezelfde rol als nu. Echter, de onderlinge samenwerking zal veel groter worden. Begeleiding binnen de derde factor ‘Omgevingsfactoren’ wordt toegevoegd.

Wie zijn deze IGZ+ zorg-/hulp-/dienstverleners? Mensen die werkzaam zijn binnen ggz, zorg & welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening. Denk hierbij aan professionals die werkzaam zijn binnen de ‘Welzijnssector’, op het gebied van financiële zaken (o.a. schulden) en juridische dienstverlening (o.a. echtscheiding). Je hoeft geen astronaut te zijn om met IGZ+ te werken.

Politiek en bestuurders
Zorgconsumenten en zorgverleners wennen sneller aan veranderingen dan politici en bestuurders. In tegenstelling tot het klimaatakkoord zijn de eerste investeringen voor IGZ+ minimaal te noemen ten opzichte van de huidige gezondheidszorgkosten van € 100 miljard.

Politici dienen de huidige regels van de zorg onder de loep te nemen en de definities aan te passen aan de nieuwe norm: IGZ+. Dit vraagt om andere bevoegdheden, andere opleidingen van zorg-/hulp-/dienstverleners en wellicht het belangrijkste: logisch nadenken.

Zorgconsumenten zijn veel beter af met IGZ+, kunnen uit met een lager eigen risico en de zorgpremie zorgverzekering kan stabiel blijven de komende decennia of zelfs dalen.

Zorgverleners zijn veel beter af met IGZ+, diagnoses kunnen scherper worden gesteld, de begeleiding en/of behandeling beter toegespitst op de klachten en draaideurpatiënten kunnen worden voorkomen, doordat de 3 elementen van IGZ+ worden toepast en, bij voorkeur parallel, worden aangepakt (begeleiding/behandeling).

Kortom: voor de politiek is het een win-winsituatie die geld bespaard, waardoor de totale kosten post van gezondheidszorg omlaag kan zonder te bezuinigen. IGZ+ werkt logisch en doeltreffend waardoor besparing van kosten wordt gerealiseerd.

IGZ+ VITALITEIT CENTRA
Om IGZ+ succesvol te implementeren is het goed dat de zorgconsument terecht kan in proeftuinen waar IGZ+ zorgverleners werken op basis van de 3 elementen van IGZ+. In de doelstelling voor de voorlichtingsperiode 2019-2022 is door Stichting IGZ+ dan ook opgenomen in 3 regio’s in Nederland 3 IGZ+ Vitaliteit Centra te openen: Zwolle, Utrecht en Den Bosch.

Ga voor meer informatie over IGZ+ Vitaliteit Centra naar Vitaliteit Groep Nederland, partner van Stichting IGZ+.

De hoogste tijd
Het is de hoogste tijd dat de zorgconsument, jij en ik dus, de gezondheidszorg krijgen die wij verdienen. Oftewel: beter en betaalbaar voor iedereen. Teken daarom de petitie ‘Het Roer Moet OM’ en zorg dat Integrale Gezondheidszorg Plus op de politieke agenda komt.

We hebben 40.000 handtekeningen nodig en de tussenstand is 32.500. Nog ruim 7.500 te gaan.

Met positieve groet,

Martin Jan Melinga
Voorzitter Stichting IGZ+
M: 06 – 42 93 13 46
W: www.igzplus.nl

PS: Nu al kennismaken met Integrale Gezondheidszorg Plus? Doe gratis de IGZ+ Vitaliteit TEST, klik op onderstaande afbeelding

Geplaatst in #CheckJeVitaliteit, #Gezondheidsfilosoof, #HetRoerMoetOM, #HRMO, #IGZplus, Jouw Gezondheid is jouw belang, klimaat, Klimaatakkoord, Lichamelijke Gezondheidszorg, Mentale en fysieke gezondheid, Minister Bruno Bruins, Minister Hugo de Jonge, Minister van VWS, Petitie: Het ROER moet OM in de Gezondheidszorg, Politiek en beleid, politiek grijpt niet in, Psychische klachten, Stichting IGZ+, Stichting Integrale Gezondheidszorg PLus, Stichting Orange Monday, Vitaliteit Expert, Vitaliteit Groep, Vitaliteitfactor Junior, Vitaliteitfactor Senior, Vitaliteitfactor©, Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg, Week van de Psychiatrie, zorgconsument, zorgverlener, zorgverzekeraar | Tags: , | 1 reactie